Upute autorima

Poštovani autori,

časopis OSIGURANJE  objavljuje radove stručnjaka, znanstvenika i afirmiranih praktičara, koji se odnose na osigurateljnu djelatnosti, ali i druge srodne djelatnosti. Poželjno je da radovi budu aktualni i da sugeriraju rješenje određenog problema, te da autor iznese svoja stajališta.

Prije dostave, molimo da obratite pozornost na sljedeće preporuke:

 • radovi moraju imati kratak i posebno istaknut uvod i zaključak;
 • dodatne informacije, kao što su bilješke (fusnote) i literatura, valja naznačiti na samom kraju teksta. Fusnote trebaju biti što kraće i pisane slovima manjim od slova kojim je pisan tekst. U popisu literature navode se djela spomenuta u tekstu, prema abecednom redu prezimena autora, a podaci o djelu moraju sadržavati podatke o izdavaču, te mjesto i godinu izdavanja. Tu se ne ubrajaju zakoni i web stranice, koji se navode posebno pod napomene;
 • ono što je u tekstu od osobite važnosti, po potrebi valja podebljati (bold) ili se kurzivira (italic);
 • tekst mora biti popraćen posebno istaknutim sažetkom (do 30 redaka), u kojem autor u kratkim crtama čitatelja u trećem licu upućuje na bit rada, to jest, problematiku kojom se autor bavi;
 • treba navesti ime i prezime autora (ili urednika), akademski i stručni naziv, odnosno akademski stupanj, naziv ustanove u kojoj je zaposlen, te adresu i broj telefona za kontakt;
 • naslov teksta mora biti istaknut podebljavanjem slova, a po potrebi valja navesti i podnaslov kao dodatno pojašnjenje naslova, te navesti područje osiguranja ili djelatnosti kojom se tekst bavi;
 • tablice, slike i grafikoni moraju biti pregledni i sadržavati: broj, naslov, mjerne jedinice, legendu, izvor podataka, a poželjno je da se dostavljaju odvojeno, s time da se u tekstu označe mjesta na koje dolaze;
 • zadnji rok za predaju tekstova je svakog 20. u mjesecu za sljedeći mjesec ili prema dogovoru;
 • opseg rukopisa ograničen je sa 10 kartica teksta ili najviše oko 19.000 znakova (bez razmaka). Svako daljnje prekoračenje dogovara se s Uredništvom;
 • ukoliko je rad već objavljen u nekom časopisu, odnosno zborniku radova, odnosno ako je na neki drugi način prezentiran javnosti, primjerice, okupljanju struke, na isto je potrebno upozoriti prilikom dostave rada.

Prema potrebi, tekstovi se šalju na recenziju, a recenzirani radovi kategoriziraju se u sljedeće kategorije:

 • izvorni (originalni) znanstveni rad, koji treba sadržavati neobjavljene rezultate i priopćenja koja se tiču izvornih istraživanja;
 • pregledni znanstveni članak u kojem autor iznosi originalan, kritički i sažet prikaz nekog područja ili tek jedan dio usko strukovne do općeznanstvene problematike;
 • izlaganje (referat) sa znanstvenog skupa rad je u kojem se težište stavlja na zaključke i razmišljanja;
 • stručni članak prilog je koji sadrži prijedloge iz određene struke.

Molimo Vas da nas izvijestite o događajima koje smatrate važnima za djelatnost osiguranja.  Pišite nam o svojim prijedlozima i šaljite svoje radove, pisane na PC-u, u Wordu, na elektronsku adresu: casopis.osiguranje@crosig.hr.

Nensi Botica Jukić, prof.
glavna urednica