O časopisu

OSIGURANJE je najstariji časopis za teoriju i praksu osiguranja u regiji. Izlazi od 1960. godine i stekao je međunarodni ugled i priznanje među čitateljstvom i izdavačima tiskovina te vrste u zemlji i svijetu. Nudi korisne informacije i  teme o osiguranju i osiguravateljima, te drugim srodnim djelatnostima, zanimljive i aktualne intervjue,  izbor iz domaće i inozemne sudske prakse, te niz  zanimljivosti iz  zemlje i inozemstva.

Ove godine pokrenuli smo novi prilog „OSIGURANI I ZDRAVI“, u kojem obrađujemo teme vezane uz zdravstveno osiguranje, zdravstvene usluge te zdrav život uopće.

Sa zadovoljstvom napominjemo da smo od 1972. godine članovi ugledne međunarodne udruge osigurateljnog tiska PIA-e, s čijim predstavnicima razmjenjujemo tisak i dijelimo dragocjena iskustva o tržištu osiguranja.

OSIGURANJE je časopis u kojem stručnjaci i afirmirani  praktičari, ali i svi ostali koji žele, mogu iznijeti svoje zamisli, kritike, iskustva i prijedloge o raznim pitanjima iz  osigurateljne i drugih srodnih djelatnosti, kao i pitanjima koja proizlaze iz aktualnog hrvatskog zakonodavstva i šire.

Štoviše, od autora se očekuje da svojim stavovima i prijedlozima pridonesu pronalaženju optimalnih rješenja i unapređenju osigurateljne struke, kao i rada tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, nastojeći uskladiti teoriju i praksu.