Zlatna bilanca: Slavonskobrodski Simplex najbolji poduzetnik u 2014.

Zlatna bilanca: Slavonskobrodski Simplex najbolji poduzetnik u 2014.

U organizaciji Financijske agencije, u Hotelu Westin u Zagrebu održan je Fina Forum 2015. i dodjela nagrada Zlatna bilanca za 2014. godinu, pod pokroviteljstvom Vlade RH. Zlatnu bilancu za najuspješnijeg poduzetnika prema financijskom rejtingu u 2014. dobila je slavonskobrodska građevinska tvrtka Simlpex.

 Zlatna bilanca nagrada je koju dobivaju najuspješniji poduzetnici u pojedinoj djelatnosti prema ukupnom rangu dobivenom temeljem rangiranja 11 financijskih pokazatelja u pet kategorija - rangiranje prema pokazateljima profitabilnosti, likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti i ekonomičnosti. Ukupni pobjednik Simplex ima najvišu ocjenu financijskog rejtinga, prema Fininoj metodologiji.

U izbor za Zlatnu bilancu za 2014. godinu, od 104.470 poduzetnika obveznika poreza na dobit – trgovačkih društava bez banaka i osiguravajućih društava - ušlo je 3.056 poduzetnika koji su ostvarili odlične poslovne rezultate te zadovoljili stručne i objektivne ekonomske i financijske kriterije za ulazak među 11 najboljih tvrtaka koje je definirala Fina.

Dobitnici nagrada Zlatna bilanca za 2014. godinu su:

PAŠKA SIRANA d. d. za najuspješnijeg poduzetnika u 2014. u djelatnosti Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

KAMENOLOM GORJAK d. o. o. za najuspješnijeg poduzetnika u 2014. u djelatnosti Rudarstvo i vađenje

COMPROM PLUS d. o. o. za najuspješnijeg poduzetnika u 2014. u djelatnosti Prerađivačka industrija

TERMOPLIN d. d. VARAŽDIN za najuspješnijeg poduzetnika u 2014. u djelatnosti Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

UNIJA NOVA d. o. o. za najuspješnijeg poduzetnika u 2014. u djelatnosti Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

SIMPLEX d. o. o. za najuspješnijeg poduzetnika u 2014. u djelatnosti Građevinarstvo

BAUHAUS - ZAGREB k. d. za najuspješnijeg poduzetnika u 2014. u djelatnosti Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikla

TRADE AIR d. o. o. za najuspješnijeg poduzetnika u 2014. u djelatnosti Prijevoz i skladištenje

NEWREST DUBROVNIK d. o. o. za najuspješnijeg poduzetnika u 2014. u djelatnosti Pružanje smještaja te priprema i usluživanja hrane

PET MINUTA d. o. o. za najuspješnijeg poduzetnika u 2014. u djelatnosti Informacije i komunikacije

URED ZA PODRŠKU d. o. o. za najuspješnijeg poduzetnika u 2014. godini u djelatnosti Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

SIMPLEX d. o. o., SLAVONSKI BROD sveukupni pobjednik, najuspješniji poduzetnik prema financijskom rejtingu u 2014. Godini.