Zabina dobit nakon oporezivanja porasla 43,4 posto

Zabina dobit nakon oporezivanja porasla 43,4 posto

Oporavak kreditne aktivnosti primjetan je u segmentu mikro i malih poduzeća dok je u segmentu srednjih i velikih poduzeća i stanovništva nastavljen trend smanjenja neto kredita pod utjecajem niske razine investicijske aktivnosti i smanjene potražnje

Prema nerevidiranim financijskim izvještajima objavljenim na internetskim stranicama banke, Zagrebačka banka d.d. je u prvom ovogodišnjem polugodištu ostvarila dobit nakon oporezivanja od 565 milijuna kuna, što je za 43,4 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Poslovni prihodi dosegli su 1,87 milijardi kuna i u odnosu na isto razdoblje 2013. godine veći  su za 39 milijuna kuna (+2,1%), na što su najvećim dijelom pozitivno utjecali viši neto prihodi od kamata i provizija i naknada unatoč nižim prihodima od trgovanja.

Neto prihod od kamata porastao je 3,8 posto na 1,25 milijardi kuna što je rezultat nižih troškova financiranja i više naplate kamate od neprihodujućih kredita. Neto prihod od provizija i naknada iznosi 443 milijuna kuna što predstavlja povećanje od 40 milijuna kuna (+9,9%) u odnosu na isto razdoblje 2013.zahvaljujući povećanim prihodima od naknada za osiguranje te naknada za upravljanje imovinom, brokerskih i konzultantskih usluga kao rezultat prihoda od aranžerskih naknada za izdanje obveznica Ministarstva financija u 2014. godini.

Neto dobit od trgovanja i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 177 milijuna kuna što predstavlja smanjenje od 47 milijuna kuna (-21,0%) u odnosu na isto razdoblje 2013. pod utjecajem pada prihoda od trgovanja derivativnim transakcijama.

Ukupni troškovi poslovanja iznose 817 milijuna kuna i u odnosu na isto razdoblje 2013. godine smanjeni su za 16 milijuna kuna (-1,9%).

Imovina Banke iznosi 103.370 milijuna kuna i smanjena je za 3,14 milijardi kuna ili 2,9 posto u odnosu na kraj prethodne godine.

"Kako bi u razumnoj mjeri amortizirala učinke i nadalje nepovoljnog poslovnog okruženja, Banka je kontinuirano usmjerena na podršku i savjetovanje klijenata u prevladavanju otežanih gospodarskih okolnosti, pribavljanje povoljnih financijskih sredstava sa svrhom poticanja kreditne aktivnosti u svim segmentima poslovanja,uvođenje inovacija i povećanje procesne efikasnosti te oprezno preuzimanje rizika što je rezultiralo ostvarenjem solidnog rezultata u prvom polugodištu 2014. godine", stoji u pojašnjenju financijskih rezultata.

Oporavak kreditne aktivnosti primjetan je u segmentu mikro i malih poduzeća dok je u segmentu srednjih i velikih poduzeća i stanovništva nastavljen trend smanjenja neto kredita pod utjecajem niske razine investicijske aktivnosti i smanjene potražnje za kreditima uslijed dugotrajne recesije, visoke stope nezaposlenosti i smanjenog raspoloživog dohotka. Amortizacija postojećeg portfelja kredita još uvijek znatno nadmašuje iznos novih plasmana. Banka je uspješno zadržala vodeću poziciju na tržištu, u svim segmentima poslovanja, a visokom razinom kapitala dodatno nastoji osigurati svojim štedišama, partnerima i kreditorima temelje dugoročne sigurnosti i oslonac u njihovom poslovanju, zaključuje se u pojašnjenju rezultata.

Na razini Grupe Zagrebačke banke, nerevidirano financijsko izvješće pokazuje kako je dobit nakon oporezivanja u prvom polugodištu u odnosu na prošlu godinu porasla 31,1 posto na 628 milijuna kuna. Poslovni prihodi Grupe porasli su 0,8 posto na 2,39 milijarde kuna. Imovina Grupe iznosi 120,79 milijardi kuna i smanjena je za 2,93 milijarde kuna ili 2,4 % u odnosu na kraj prethodne godine.

Izvor:banka.hr