ZAŠTITA POTROŠAČA U UGOVORIMA O OSIGURANJU - Obveza obavještavanja, zakonska regulativa, rješavanje sporova

Hotel Esplanade Mihanovićeva 1, Zagreb, četvrtak, 23. svibnja 2013. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizira u suradnji sa Zakladom Hanns Seidel konferenciju na temu "Zaštita potrošača u ugovorima o osiguranju - obveza obavještavanja, zakonska regulativa, rješavanje sporova". Konferencija će se održati u četvrtak 23. svibnja 2013. g. od 10.00-14.00 sati u hotelu Esplanade, Mihanovićeva 1, Zagreb.

Tema konferencija je zaštita potrošača u sustavu osiguranja kroz pružanje pregleda prilagodbe hrvatskog pravnog sustava europskom na području ugovornog prava osiguranja uz najnovije promjene vezane uz Direktivu Solvency II, izlaganje reakcija osigurateljne prakse na takvu zakonodavne promjene i potrebe prilagodbe unutarnjeg funkcioniranja društava za osiguranje u komunikaciji s potrošačima, pružanje teorijskih osnova pojedinih instituta zaštite potrošača s posebnim osvrtom na obvezu predugovorog obavještavanja potrošača kao jednog od osnovnih instrumenata zaštite potrošača u pravu EU, zatim kroz analizu instrumenata zaštite potrošača sa stajališta nadzora tj. HANFE kao nadzornog tijela i konačno kroz predstavljanje sustava mirnog rješavanja sporova, Pravobraniteljstva i Centra za mirenje osnovanih pri HUO kao još jednog aspekta zaštite potrošača.

Namjera je organizatora obraditi ovu zanimljivu tematiku iz nekoliko različitih aspekata, približiti ju domaćoj stručnoj javnosti i potaknuti razmjenu iskustava.

Na konferenciji će izlagati:

· Žana Pedić Ministartvo financija RH

· Marijan Ćrković Croatia osiguranje d.d.

· Gordana Letica, čan upravnog vijeć HANFE

· Ana Keglević Pravni fakultet Sveučliša u Zagrebu

· Nives Grgurić v.d. pravobranitelja za osiguranja i tajnica Centra za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje

Zaklada Hanns Seidel i Pravni fakultet Sveučiša u Zagrebu pozivaju Vas da svojom nazočošć i sudjelovanjem u raspravi pridonesete jačnju ideje zašite potrošč na ovom područu, promišjanju novih rješnja i uspostavi dijaloga izmeđ domaćh stručjaka, akademske zajednice i javnosti.

Radni jezik je hrvatski.

Molim Vas da potvrdite svoj dolazak na nižnavedenu adresu: Hanns Seidel Stiftung, tel.: +385 1/4554 884, fax: +385 1/ 4552 691, e-mail: hsst@zg.t-com.hr

Radujemo se vašm dolasku!

Detaljan program pročitajte u privitku