Za dodatnu dokapitalizaciju Centar banke 200 milijuna kuna

Zagreb, 29. svibnja 2013. - Uprava Centar banke d.d. donijela je na današnjoj sjednici odluku o dodatnoj dokapitalizaciji Centar banke u iznosu od 200 milijuna kuna. U cilju donošenja potrebnih odluka Glavna skupština Banke predložena je  2. kolovoza 2013. u 14 sati.

Kako bi dokapitalizacija bila uspješna potrebno je da se minimalno 75 posto ukupnog iznosa upiše kao kapital, što u slučaju navedene dokapitalizacije predstavlja raspon od 150 milijuna do 200 milijuna kuna koji će biti upisan kao dodatan kapital Centar banke.

Podsjetimo, nakon provedene dokapitalizacije Centar banke d.d. vrijedne 131,2 milijuna kuna tijekom 2012. godine, imovina Banke je na kraju 2012. godine iznosila 1,571 milijardi kuna. U dokapitalizaciji su sudjelovali novi vlasnik Alternative upravljanje d.o.o. s 97 milijuna kuna i dosadašnji većinski vlasnik Heruc d.d., pretvaranjem svojih hibridnih instrumenata u dionički kapital, s 34,2 milijuna kuna. Nakon dokapitalizacije od 200 milijuna kuna, nastavit će se s restrukturiranjem portfelja i poslovnih procesa Centar banke. Nova dokapitalizacija planirana je kako bi se stvorili dodatni uvjeti za budući rast i razvoj Banke. Dokapitalizacijom će se povećati znatno više kapitaliziranost Centar banke te omogućiti otpornost na povećane rizike čime će se stvoriti uvjeti za daljnji rast Banke, kao i unaprjeđenje postojećih proizvoda i usluga.

Nakon provedene dokapitalizacije te nakon osiguranja svih potrebnih zakonskih i drugih preduvjeta, Alternative Upravljanje d.o.o. planira provesti i drugu fazu tj. integraciju Vaba banke i Centar banke d.d., kao dio projekta konsolidacije malih banaka u Republici Hrvatskoj, a čime će se dodatno ojačati obje banke kao i otvoriti novi prostori na hrvatskom bankarskom tržištu, uz mnogobrojne prednosti za klijente obje banke.