Velika Britanija: Veća zaštita za korisnike polica osiguranja

Britanski regulator financijskihusluga (Financial Services Authority – FSA) objavio je prijedlog kojim senamjerava ojačati postojeća pravila kojim se uređuju police osiguranja spripisom dobiti. Britanski regulator prošle je godine obavio pregled postupakadruštava za osiguranje kako bi provjerili kako se i u kojoj mjeri navedenadruštva pridržavaju pravila koje je FSA propisao 2005., a koja uređuju način nakoji društva vode fondove za ostvarivanje dobiti za osiguranike te način nakoji društva postupaju sa svojim osiguranicima.

Prijedlozi, između ostaloga,uključuju:

·  jačanje uloge nadzorne odbore iupravljačka tijela i aktuara zaduženih za nadzor osiguranja s pripisanom dobiti,

·  planove za pravednudistribuciju viška sredstava imateljima polica,

·  obvezu da svaki novi posao kojise temelji na ulaganju u fond mora donijeti vrijednost svim vlasnicima policaosiguranja,

·  društva moraju identificirati iupravljati sukobima interesa koji se odnose na vlasnike polica osiguranja spripisanom dobiti,

·  metode postupanja s vlasnicimapolica osiguranja koji sudjeluju u fondu u zajedničkom vlasništvu, posebice kadje riječ o distribuciji viška dobiti;

·  ograničenja uvjeta pod kojimadruštva mogu provesti smanjivanje tržišne vrijednosti.