Vabi porasla dobit prije rezervacija 29,8 posto

Prema nerevidiranim podacima Vaba d.d. banka Varaždin u 2010. godini ostvarilaje neto kamatni prihod za 14,8 posto viši nego u prethodnoj godini što je, uzzadržavanje troškova na prošlogodišnjoj razini, utjecalo na porast dobiti prijerezervacija 29,8 posto. Sukladno otežanim gospodarskim uvjetima neto troškovirezervacija i usklađivanja povećani su sa 2,3 milijuna kuna na 8,6 milijunakuna što je utjecalo na smanjenje neto dobiti s 5,1 na 1,0 milijuna kuna, stojiu njihovu priopćenju.

Ukupna imovina Banke na dan 31.12.2010. iznosi 1,43 milijardi kuna, štoje za 18,1 posto više u odnosu na stanje na dan 31.12.2009. godine, pri čemu sukrediti povećani 9,1 posto te na dan 31.12.2010. godine iznose 883,8 milijunakuna. U izvorima financiranja najznačajnije je povećanje depozita stanovništvasa 627,6 milijuna kuna na dan 31.12.2009. na 780,8 milijuna kuna na dan31.12.2010. što predstavlja porast od 24,4 posto.