Vaba d.d. banka Varaždin: Povoljniji krediti za mikropoduzetnike

Temeljem Ugovora o zajmu koji je Vaba d.d. banka Varaždin  potpisala s Europskom investicijskom bankom krajem 2010. godine, s ciljem omogućavanja lakšeg pristupa financijskim sredstvima hrvatskim mikropoduzetnicima, od početka listopada kamatne stope po ovoj liniji još su povoljnije te će za nove ali i postojeće već odobrene kredite koji se nalaze u otplati iznositi od 6,242 posto do 6,742 posto godišnje.

Vaba d.d. banka Varaždin odobrava iz sredstava Europskog investicijskog fonda srednjoročne mikrokredite poduzetnicima koji imaju najviše devet zaposlenih te bilancu, odnosno ukupne prihode manje od dva milijuna EUR, u iznosu do 25.000 EUR, s rokom otplate do 6 godina, uz mogućnost ugovaranja počeka.

Kamatna stopa za korisnika kredita iznosi šestomjesečni EURIBOR uvećano za 5,8 posto, odnosno 6,3 posto. Korisnicima kredita pružena je i mogućnost automatskog korištenja odobrenog prekoračenja bez naknade u iznosu do 25.000 kuna šest mjeseci po odobrenju kredita.

Također važno je napomenuti da je kamatna stopa predmetne kreditne linije promjenjiva, te se usklađuje sa šestomjesečnim EURIBOR-om svakih 6 mjeseci. Poduzetnicima su na raspolaganju savjetnici koji će rado odgovoriti na sva pitanja i zahtjeve.