Uspjeh osiguranja naknade pogrebnih troškova

Uspjeh osiguranja naknade pogrebnih troškova

U španjolskom osiguranju, što se tiče rasta, nema mnogo svijetlih primjera. Osiguravatelji su 2012. morali podnijeti smanjenje premije za 5,3 posto na 57,4 milijarde eura. U životnom i neživotnom osiguranju također je došlo do smanjenja premije za 9, odnosno za 1,9 posto. Tome trendu moglo se je uspješno suprotstaviti samo klasično španjolsko osiguranje naknade pogrebnih troškova, kod kojega se obujam premije 2012. povećao za 7,4 posto na 1,9 milijardi eura, a taj se neobičan razvitak nastavio i u 2013. godini. 

Osiguranje naknade pogrebnih troškova, na španjolskome zvano Seguro de Decesos, jedno je od najraširenijih vrsta proizvoda u španjolskom osiguranju. Ono je u velikoj mjeri jedinstveno u Europi. U osnovi, radi se kod te vrste police o najmanjem životnom osiguranju za pogrebne troškove. Tijekom godina osiguravajuće su kuće u suradnji s pogrebnim poduzećima u to osiguranje uključile opsežne uslužne komponente. Članovi obitelji pokojnika ne moraju se u slučaju smrti uopće brinuti niti za troškove, niti za organizacijska pitanja u vezi sa sahranom. Opsežan spektar usluga po toj polici seže od pomoći pa do pravnog savjetovanja za nasljednike.

Kod Španjolaca je ta polica već desetljećima za mnoge obitelji nešto što se mora imati. Bez obzira na niske prosječne premije, poslovi osiguranja u toj grani odvijaju se sjajno i kvote storna su unatoč aktualnoj gospodarskoj krizi daleko umjerenije nego u drugim vrstama osiguranja.