Ukupni prihodi porasli na 32 milijarde eura

Ukupni tromjesečni prihodi Allianz Grupe u iznosu od 32 milijarde eura najviši su u Allianzovoj povijesti te predstavljaju porast od 6,6 posto u odnosu na rezultat od 30,1 milijardi eura ostvaren u prvom tromjesečju 2012. Operativna dobit je u prvom tromjesečju porasla 19,9 posto i iznosi 2,8 milijardi eura u usporedbi s 2,3 milijarde eura ostvarene prošle godine.

Rastu prihoda i operativne dobiti pridonijela su sva tri poslovna segmenta. Na segment neživotnih osiguranja je u većini regija povoljno utjecao rast cijena i bolji rezultat u preuzimanju rizika, kao i povoljno prirodno okruženje bez katastrofa. U segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja zabilježen je osobito snažan rast prihoda i dobiti iz poslova životnog osiguranja na Allianzovim ključnim tržištima Francuskoj, Njemačkoj i Italiji. Nastavljen je i uspješan razvoj segmenta upravljanja imovinom, iza kojeg je još jedno odlično tromjesečje obilježeno visokim neto priljevima.

Allianz je u razdoblju obuhvaćenom ovim tromjesečnim izvješćem također zadržao snažnu kapitalnu poziciju. Ukupna stopa adekvatnosti kapitala je na dan 31. ožujka 2013. smanjena za 14 postotnih bodova na 183 posto u usporedbi s 197 posto koliko je iznosila na dan 31. prosinca 2012. Kad bi se izuzeo negativni učinak promjena obračuna mirovina, stopa adekvatnosti kapitala ojačala bi za dva postotna boda u usporedbi s brojkom s kraja godine. Dionički kapital je u istom razdoblju porastao za 3,1 posto na 51,950 milijardi eura u usporedbi s 50,388 milijardi eura. Povevši se Allianzovom dobrom kapitalizacijom, rejting agencija Standard&Poor's je u ožujku 2013. potvrdila Allianzov rejting „AA“ i popravila Allianzovu prognozu iz negativne u stabilnu.

U segmentu neživotnih osiguranja u prvom tromjesečju 2013. ostvareni su prihodi u iznosu od 15,2 milijardi eura, što predstavlja porast od 2,7 posto u odnosu na 14,8 milijardi eura ostvarenih u prvom tromjesečju prošle godine. Porastu su najviše doprinijeli njemački i turski Allianz, Allianz Worldwide Partners i Allianz u Latinskoj Americi.

Operativna dobit je dosegnula 1,3 milijardi eura i porasla je za 11,5 posto u usporedbi s 1,2 milijardi eura ostvarene u prvom tromjesečju prošle godine. Rezultat preuzimanja rizika porastao je s 330 milijuna eura na 540 milijuna uslijed poboljšanog razmjera šteta i pozitivnog kretanja cijena.

U segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja prihodi su u prvom tromjesečju 2013. porasli za 8,3 posto na 14,8 milijardi eura u usporedbi s rezultatom od 13,7 milijardi eura ostvarenim u istom tromjesečju prethodne godine. Za rast prihoda najvećim su dijelom zaslužni proizvodi povezani s investicijskim fondovima. Unatoč jakoj konkurenciji i kontinuiranim niskim kamatama, premije su na većini glavnih tržišta rasle po dvoznamenkastim stopama. To uključuje Francusku, Njemačku, Italiju i Azijsko-pacifičku regiju. S druge strane, u Sjedinjenim državama je zabilježen pad premija uzrokovan promjenama u proizvodima i naknadama koje su uvedene u 2012. godini za proizvode s fiksno indeksiranim i promjenjivim anuitetom, a pad je zabilježen i u Poljskoj uslijed regulatornih promjena. 

U segmentu upravljanja imovinom još je jedno izvrsno tromjesečje. Prihodi su u prvom tromjesečju 2013. porasli na 1,9 milijarde eura s 1,4 milijarde eura, što predstavlja porast od 32,8 posto u usporedbi s prvim tromjesečjem 2012.

Kvartalna operativna dobit dosegnula je 900 milijuna eura, što predstavlja rast od 46,8 posto u usporedbi s dobiti od 613 milijuna eura koja je ostvarena u prvom tromjesečju prethodne godine. To je posljedica povećanih naknada za učinak, veće imovine pod upravljanjem i većih marži. Udio svih troškova u ukupnim prihodima dodatno je popravljen s 57,4 posto na 52,9 posto.

Ukupna imovina pod upravljanjem je na kraju prvog tromjesečja 2013. iznosila 1,934 milijardi eura, što predstavlja porast od 17,0 posto u usporedbi s imovinom od 1,653 milijardi eura zabilježenom na kraju prvog tromjesečja 2012. Vrijednost imovine trećih strana pod upravljanjem povećana je s 1,266 milijardi eura na 1,517 milijardi eura. Neto priljevi trećih strana porasli su na 42,6 milijarde eura. U prvom tromjesečju prethode godine su iznosili 23,5 milijarde eura.