Ukupna premija u studenom 8,4 milijarde kuna

HRVATSKA - TRŽIŠTE OSIGURANJA Ukupnapremija koju su ostvarili hrvatski osiguravatelji krajem studenog iznosila je8,40 milijarde kuna i za 2,4 posto je manja u odnosu na isto lanjsko razdoblje.Neživotna osiguranja, s premijom od 6,25 milijardi kuna u istom su razdobljuzabilježila pad od 2,8 posto. Blaži pad, od 1,1 posto zabilježila su životnaosiguranja, koja je krajem studenog iznosila 2,16 milijardi kuna.

Svivodeći osiguravatelji u Hrvatskoj zabilježili su pad premije u odnosu nastudeni prošle godine. S premijom od 2,7 milijardi kuna i udjelom od 32,16posto u ukupnoj premiji Croatia osiguranje drži vodeću poziciju. Redoslijed izprethodnoga mjeseca ostao isti, pa je Allianz s premijom od 900,3 milijuna kunai udjelom od 10,71 posto zadržao drugo mjestu. Odmah do njega je Euroherc, kojije u studenom ostvario premiju od 893,3 milijuna kuna, i udjelom od 10,63posto. Ne gubeći korak za najjačima, Jadransko osiguranje s premijom od 572,7milijuna kuna i udjelom od 6,28 posto, drži četvrto mjesto. Slijedi je KvarnerVIG s premijom od 463,0 milijuna kuna i udjelom od 5,51 posto u ukupnomhrvatskom tržištu.

Spremijom od 2,40 milijarde kuna i djelom od 38,42 posto Croatia osiguranjeuvjerljivi je lider na tržištu neživotnih osiguranja. Euroherc je krajemstudenoga ostvario 893,3 milijuna kuna premije i s 14,30 posto udjela držidrugo mjesto. Allianz i Jadransko osiguranje s premijom od 596,0, odnosno 572,7milijuna kuna i udjelima od 9,54 i 9,17 posto dijele treće i četvrto mjesto. SlijedeTriglav s premijom od 304,5 milijuna kuna i Kvarner VIG s 276,1 milijuna kuna,s udjelima od 4,88, odnosno 4,42 posto u ukupnom tržištu neživotnih osiguranja.U segmentu neživotnih osiguranja značajniji rast premije ostvarila su društva,koja su se tek nedavno pojavila na hrvatskom tržištu,a li je njihov udio uukupnoj premiji neznatan

Tuse ističe Hrvatsko kreditno osiguranje (HKO) koje je gotovo udvostručilopremiju u odnosu na prethodni mjesec. Riječ je ipak, za sada, o svega 993tisuće kuna premije. HKO je u rujnu ove godine osnovala Hrvatska banka zaobnovu i razvoj i Austrijska grupa SüdosteuropaHolding Beč (OeKB). Društvo se prvenstveno bavi osiguranjem izvoznih, a ubudućnosti i domaćih potraživanja.

Uživotnim osiguranjima tijesnu trku vode Allianz i Croatia osiguranje, pri čemuAllianz i dalje drži prvo mjesto s premijom od 304,3 milijuna kuna iudjelom  od 14,11 posto, a Croatiaosiguranje s 303,4 milijuna kuna ima 14,06 posto udjela u životnimosiguranjima. Merkur i Grawe dijele treće i četvrto mjesto s premijom od 227,2,odnosno 218,8 milijuna kuna i udjelima od 10,54 i 10,14 posto. U skupinidruštava čiji je udjel u životnim osiguranjima iznad 8 posto nalaze se KvarnerVIG s premijom od 187,0 milijuna kuna, te Basler s 174,4 i Agram životno spremijom od 173,4 milijuna kuna.

Po vrstama osiguranja najvećupremiju od 2,67 milijarde kuna i udjelom od 31,80 posto, zaračunalo jeosiguranja od odgovornosti na uporabu motornih vozila. Životno osiguranje spremijom od 1,87 milijardi kuna i udjelom od 22,22 posto i dalje drži drugomjesto. Slijedi osiguranje cestovnih vozila (kasko osiguranje), s premijom od 818,7milijuna kuna i udjelom od 9,74 posto. Neživotna osiguranja u ukupnoj premiji sudjelujusa 74,33 posto, a životna s 25,67 posto.