Udruženje aktuara objavilo rad s pregledom aktuarskih promjena

Udruženje aktuara objavilo rad s pregledom aktuarskih promjena

Aktuarsko udruženje Europe  (Actuarial Association of Europe – AAE), kojeg je član i Hrvatsko aktuarsko društvo, objavilo je rad pod nazivom „On the Independent review of Solvency II reports“ .

Stupanjem na snagu nove regulative Solventnost II, u 2016. godini objavit će se prvi službeni „Solventnost II“ izvještaji. Ugovaratelji osiguranja, osiguranici i cijelo tržište moći će kroz „Solvency and Financial Condition Report“ (SFCR) dobiti informacije o poslovanju društava za osiguranje odnosno reosiguranje, uključujući opis izloženosti rizicima, tehničkih pričuva i upravljanja imovinom. S obzirom na navedeno, SFCR je važan za realizaciju glavnog cilja Solventnosti II: bolje zaštite ugovaratelja osiguranja i osiguranika kroz transparentnost i usporedivost izvještaja društava.
Svrha objavljenog rada je pomoći osobama kojima je SFCR namijenjen, u potpunom i neovisnom pregledu aktuarskih procjena korištenih pri vrednovanju izloženosti rizicima i tehničkih pričuva.

 U privitku dostavljamo objavljeni rad. 

Dokumenti za preuzimanje