Uđite na prava vrata uz povoljnije uvjete kreditiranja

Uđite na prava vrata uz povoljnije uvjete kreditiranja

Zagrebačka banka započinje novu akciju “Uđite na prava vrata” tijekom koje nudi posebne uvjete stambenog kreditiranja, uz promjenjivu kamatnu stopu od 4,95%. 

Stambeni krediti se do 30. rujna 2014. nude uz promjenjivu kamatnu stopu od 4,95% (6M NRS1 za EUR + 2,18 p.p.), uz EKS od 5,06% te ostale uvjete i pogodnosti: iznos kredita do 250.000 eura, rok otplate do 30 godina, mogućnost  počeka otplate do 12 mjeseci, obrada kreditnog zahtjeva bez naknade, nije potreban status klijenta, a kao instrument osiguranja dovoljna je nekretnina koja se kupuje (procijenjena vrijednost mora odgovarati najmanje 100% iznosu kredita.) 

Također, u prvih sedam godina otplate kredita moguće je produljenje roka otplate bez naknade i samim time smanjenje visine anuiteta, a u slučaju otežane otplate ili porodiljnog dopusta moguće je ugovaranje odgode otplate i do 12 mjeseci, bez naplate kamate (ove dvije pogodnosti ugovaraju se individualnim pristupom u skladu s internim aktima Banke).

Stanovi koji se po atraktivnim cijenama nalaze u ponudi „Uđite na prava vrata“, mogu se pregledati na portalu domosfera.hr. Potencijalni kupci ovdje mogu pronaći više pojedinosti o uvjetima kreditiranja te saznati detaljne informacije o svakoj nekretnini, među ostalim i o vlasničkoj dokumentaciji i energetskom certifikatu.

Primjer: za nekretninu iz ponude čija se kupnja financira ovim kreditom u iznosu od 70.000 EUR, s rokom otplate od 20 godina, uz kamatnu stopu 4,95% i EKS 5,06%, mjesečni anuitet će iznositi 460,05 EUR, kamata tijekom razdoblja otplate 40.406,99 EUR a ukupni iznos otplate 110.406,99 EUR.

Više detalja nalazi se u dodatnom materijalu u privitku.

Dokumenti za preuzimanje