U životnim osiguranjima vodeći utvrdili svoje pozicije

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za deset mjeseci 2012. godine, društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 7,53 mlrd kuna, što je 1,5% manje u odnosu na rezultate ostvarene u istom razdoblju prethodne godine.

S premijom od 2,34 mlrd kuna i udjelom od 31,14% Croatia osiguranje vodeći je osiguratelj od ukupno 27 društava kolje posluju u Republici Hrvatskoj. Slijedi Allianz Zagreb s premijom od 929,7 milijuna kuna i udjelom od 12,35%. U skupini društva s dvoznamenkastim udjelom nalazi se i Euroherc s premijom od 783,5 milijuna kuna i udjelom od 10,41%.

Neživotna osiguranja

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 74,3% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 5.592.412.770,67 kuna odnosno 2,2% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Croatia osiguranje d.d. u neživotnim osiguranjima zaračunala je u prvih deset mjeseci 2,07 mlrd kuna, što čini 36,99% ukupne premije u ovoj vrsti osiguranja. Drugi je Euroherc premijom od 783,5 milijuna kuna i udjelom od 14,1%.  Treće i četvrto mjesto zauzimaju Allianz i Jadransko osiguranje od 590,3, odnosno 507,1 milijun kuna i udjelom od 10,55% odnosno 9,07%.

Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 2,5 mlrd kuna. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja veća je 0,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Udio ove vrste osiguranja je 44,66% u premiji neživotnih osiguranja te 33,18% u ukupno zaračunatoj premiji.

Ukupno je sklopljeno 1.658.551 ovih osiguranja što je 0,2% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prosječna premija iznosi 1.493 kn te je 0,65% viša u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Životna osiguranja

U skupini životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 1,93 mlrd kuna, te bilježi blagi porast od 0,4%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 25,70%, dok je u lanjskom razdoblju udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 25,20%.

Vodeći osiguratelji u ovoj vrsti osiguranja su i dalje Allianz s premijom od 339,5 milijuna kuna i udjelom do 17,55% i Croatia osiguranje s premijom od 275,2 milijuna kuna i udjelom od 14,23%. Slijede Grawe s premijom od 200,2 milijuna kuna i udjelom od 10,35% i Merkur s premijom od 198,9 milijuna kuna i udjelom od 10,28%.

Allianz, Croatia osiguranje i Grawe svoje su vodeće mjesta potvrdili bržim rastom od rasta ukupnog tržišta životnih osiguranja.

U strukturi životnih osiguranja, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 1,68 mlrd kuna, odnosno premijom višom 1,2% u odnosu na prethodnu godinu, a koje u skupini Životnih osiguranja sudjeluje s 86,63%, te u ukupnoj premiji s 22,26%. Slijede Dodatna osiguranja uz životno osiguranje sa zaračunatom premijom od 133,4 milijuna kuna i udjelom u ukupnoj premiji 1,77% i porastom u odnosu na isto razdoblje prethodne godine od 5,3%; Životna ili rentna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik sa zaračunatom premijom od 111,6 milijuna kuna i udjelom u ukupnoj premiji od 1,48% uz pad od 13,9u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.