Tržište osiguranja u RH za lipanj 2014.

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za lipanj 2014. godine 26 društava za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 4.680.461.966 kuna, što predstavlja pad od 4,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Grafikon 1: Ukupna zaračunata bruto premija siječanj-lipanj 2014.  

Izvor: HUO

Grafikon 2: Struktura premije po vrstama osiguranja siječanj-lipanj 2014.    

Izvor: HUO

Neživotna osiguranja

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 72,07% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 3.373.353.769 kuna i niža je 8,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 1.320.279.587 kuna. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi pad 14,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 28,21% te 39,1% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja. 

U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija iznosi 1.286.083.334 kune i niža je 15,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupno je tijekom prvih pet mjeseci sklopljeno 1.023.810 polica odnosno 1,7% više nego u istom razdoblju 2013.
Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1.256 kn te je 16,9% niža u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Grafikon 3: Premija neživotnih osiguranja siječanj-lipanj 2014.


Izvor: HUO

Pad premije u skupini neživotnih osiguranja bilježe:

Porast premije u skupini neživotnih osiguranja bilježe:                

Životna osiguranja

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 1.307.108.196 kuna, te nastavlja bilježiti kontinuirani porast koji za ovaj period iznosi 5,7%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 27,93% (u lanjskom razdoblju je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 25,17%).

U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 1.161.991.760 kuna, odnosno premijom višom 7,2% u odnosu na prethodnu godinu, a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 88,9%, te u ukupnoj premiji s 24,8%. Slijede Dodatna osiguranja uz životno osiguranje sa zaračunatom bruto premijom od 73.876.912 kuna i udjelom u ukupnoj premiji 1,58% ali uz pad u odnosu na isto razdoblje prethodne godine od 5,5%; Životna ili rentna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik sa zaračunatom premijom od 56.700.622 kune i udjelom u ukupnoj premiji od 1,21% i padom od 12,2%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 11.265.183 kune i porastom od 96,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 3.273.720 kuna i padom od 13,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Grafikon 4: Premija životnih osiguranja za siječanj-lipanj 2014.

Izvor: HUO

Grafikon 5: Struktura premije životnih osiguranja po vrstama za siječanj-lipanj 2014.


Izvor: HUO