Tržište osiguranja u RH za dvanaest mjeseci 2013.: Premija rasla 0,4 posto

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje u dvanaest mjeseci 2013. godine dakle u cijeloj 2013. društava za osiguranje – njih 26 zaračunali su ukupnu bruto premiju u iznosu od 9.075.646.670 kuna, što predstavlja porast od 0,4% u odnosu na rezultate ostvarene u prethodnoj godini.

Grafikon 1: Ukupna zaračunata bruto premija za prosinac 2013.


Izvor: HUO

Grafikon 2: Struktura premije po vrstama osiguranja za prosinac 2013.


Izvor: HUO

Neživotna osiguranja

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 72,03% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 6.537.235.909 kuna odnosno 0,6% niže u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 2.977.765.078 kuna. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi porast 1,3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 32,81% te 45,55% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja. U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija iznosi 2.949.550.979 kuna i viša je 1,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine; uz udio u vrsti rizika od 99,38%. Ukupno je sklopljeno 1.939.121 osiguranje odnosno 0,6% više nego u istom razdoblju 2012.Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1.521,08 kn te je 0,6% viša u odnosu na isto razdoblje lanjske godine.

Grafikon 3: Premija neživotnih osiguranja za prosinac 2013


Izvor: HUO

Pad premije u skupini neživotnih osiguranja bilježe:

Porast premije u skupini neživotnih osiguranja bilježe: 

Životna osiguranja

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 2.538.410.761 kunu, te nastavlja bilježiti kontinuirani porast koji je za prosinac 3,1%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 27,97% (u lanjskom razdoblju je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 27,23%). U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 2.231.678.594kune, odnosno premijom višom 4,5% u odnosu na prethodnu godinu, a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 87,92%, te u ukupnoj premiji s 24,59%. Slijede Dodatna osiguranja uz životno osiguranje sa zaračunatom bruto premijom od 158.537.348 kuna i udjelom u ukupnoj premiji 1,75% ali uz pad u odnosu na isto razdoblje prethodne godine od 4,1%; Životna ili rentna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik sa zaračunatom premijom od 129.500.837 kuna i udjelom u ukupnoj premiji od 1,47% i padom od 10,5%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 11.093.227 kuna i porastom od 34,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 7.600.755 kuna i padom od 7,8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Grafikon 4: Premija životnih osiguranja za prosinac 2013.


Izvor: HUO

Grafikon 5: Struktura premije životnih osiguranja po vrstama za prosinac 2013.


Izvor: HUO