Tržište osiguranja u listopadu bilježi 5-postotni pad

Tržište osiguranja u listopadu bilježi 5-postotni pad

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za listopad 2014. godine 25 društava za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 7.228.648.274 kn, što predstavlja pad od 5,0 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Neživotna osiguranja

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 70,5% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 5.094.966.061 kn i niža je 8,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. 

Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 2.095.362.301 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi pad 17,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 29,0% te 41,1% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.
U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija iznosi 2.032.325.547 kn i niža je 19,1 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupno je tijekom prvih deset mjeseci sklopljeno 1.688.911 polica odnosno 1,4 % više nego u istom razdoblju 2013.

Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1.203,33 kn te je 20,2% niža u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Životna osiguranja

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 2.133.682.214 kn, te nastavlja bilježiti kontinuirani porast koji za ovaj period iznosi 5,3%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 29,5% (u lanjskom razdoblju je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 26,7%).

U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 1.881.199.912 kn, odnosno premijom višom 6,4% u odnosu na prethodnu godinu, a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 88,2 %, te u ukupnoj premiji s 26,0%. Slijede Dodatna osiguranja uz životno osiguranje sa zaračunatom bruto premijom od 122.845.045 kn i udjelom u ukupnoj premiji 1,7 % ali uz pad u odnosu na isto razdoblje prethodne godine od 5,2%; Životna ili rentna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik sa zaračunatom premijom od 107.803.016 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 1,5% i padom od 6,0%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 16.429.349 kn i porastom od 80,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 5.404.891 kn i padom od 11,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.