Triglav: Za isplatu dividenda gotovo 39 milijuna eura - 1,70 eura bruto po dionici

Triglav: Za isplatu dividenda gotovo 39 milijuna eura - 1,70 eura bruto po dionici

Ljubljana, 10. lipnja 2014. – Na 39. redovnoj Skupštini dioničara Zavarovalnice Triglav, uprava je dioničarima predstavila rezultate poslovanja društva u 2013. godini. Dioničari su odlučili da se za dividende namijeni dio dobiti u visini 38.649.751,60 eura odnosno 1,70 eura bruto po dionici. Od strane skupštine dioničara, uprava i nadzornici društva su razriješeni za poslovnu 2013. godinu, a za revizora u 2014. godini je imenovana revizorska kuća ERNST & YOUNG revizija, poslovno savjetovanje.

Na Skupštini Zavarovalnice Triglav dioničari su dali podršku suprotnom prijedlogu dioničara u svezi s upotrebom dobiti za 2013. godinu, u visini 77.826.169,51 eura. Dioničari su potvrdili prijedlog da se za dividende namjeni dio dobiti u visini 38.649.751,60 eura odnosno 1,70 eura bruto po dionici. O preostalom dijelu dobiti, u iznosu 39.176.417,91 eura, odlučivati će dioničari u slijedećim godinama. 

Dioničari su upoznati s godišnjim izvještajima Zavarovalnice Triglav i Triglav grupe za poslovnu godinu 2013. Osiguravajuća grupa se i prošle godine uspješno suočila sa zahtjevnim gospodarskim uvjetima u sedam država i na osam tržišta te dobro poslovala. Kao što je izjavio Andrej Slapar, predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav, društvo je održalo visoki nivo financijske stabilnosti. Bonitetna ocjena 'A-' renomiranih bonitetnih agencija je među najvišima u Sloveniji i regiji što nesumnjivo potvrđuje financijsku stabilnost i moć najvećeg osiguravajućeg društva u Adria regiji.

Triglav grupa je poslovnu godinu zaključila s neto poslovnim rezultatom u visini 69,9 milijuna eura, što je za 27 posto iznad planirane vrijednosti. Tako je postigla 12,0% prinosa na kapitala. Obujam  prikupljenih osiguravajućih premija u grupi je lani bio niži za 4 posto i iznosio je 900,9 milijuna eura. Pritisak na obujam prikupljenih premija posljedica je opadanja gospodarskih aktivnosti i pada kupovne moći građana, što se vidjelo i u 2013. godini kroz smanjenu potraživanju osiguravajućih produkata. Zavarovalnica Triglav je s vodećim, skoro 31 %, udjelom na slovenskom tržištu zaključila poslovnu godinu s neto dobiti u visini 48,3 milijuna eura, što je za 15 posto bolje od planiranog. Kombinirani količnik matičnog društva je iznosio 85,3 i bio je za 7,1 postotnih bodova bolji od planiranog. Prikupljene premije u visini 605,8 milijuna eura su bile niže od planiranih za 4 posto, bruto troškovi poslovanja iz osiguravajuće djelatnosti bili su niži za 2 posto od planiranih, a u prošloj godini su, za 9 posto niži od planiranog, bili i fakturirani bruto iznosi šteta. Na stanje na tržištu Triglav grupa odgovorila je ponudom novih i obnavljanjem postojećih produkata, prilagođavanjem tržišne i prodajne politike, kao i akcijskim ponudama. 

U Triglav grupi za 2014. godinu planiraju 902,1 milijuna eura konsolidirane zaračunate bruto osiguravajuće premije, što je otprilike jednako kao u 2013. godini. Uz navedeno u društvu očekuju nešto više šteta, čemu će u hodu prilagođavati  program reosiguravateljne zaštite. Konsolidirani bruto iznosi šteta planirani su na 668,5 milijuna eura. U grupi se za 2014. godine planira neto dobit u iznosu 65,6 milijuna eura.