Tržište: Pad premije veći od 2 posto

Prema kumulativnim podatcima Hrvatskog ureda za osiguranje za prvih sedam mjeseci 2011. godine, 26 društava za osiguranje zaračunala su bruto premiju od 5,685 milijardi kuna, što je 2,2 posto manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Neživotna osiguranja

U skupini neživotnih osiguranja zaračunata je bruto premija u iznosu od 4,352 milijardi kuna ili 1,9 posto manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što čini 76,56 posto ukupne premije, dok je u istom razdoblju prošle godine činila 76,35 posto ukupno zaračunate premije.

Najzastupljenija vrsta u ovoj skupini osiguranja je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 1,788 milijardi kuna. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja veća je za 1,2 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te čini udjel od 41,07 posto u premiji neživotnih osiguranja te 31,45 posto u ukupnoj zaračunatoj premiji. Kod Obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti premija je porasla za 1,1 posto te iznosi 1,773 milijardi kuna. Zabilježen je i porast broja ugovorenih osiguranja za 9.408 ili 0,8 posto više. Prosječna premija iznosi 1.472,69 kn te je 0,36 posto viša u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Porast premije u skupni neživotnih osiguranja bilježe: Osiguranje jamstava (rast za 78,7 posto), Osiguranje troškova pravne zaštite (rast za 18,6 posto), Osiguranje kredita  (rast za 15,5 posto), Ostala osiguranja od odgovornosti (rast za 3,1 posto), Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica (rast za 2,8 posto), Putno osiguranje (rast za 2,2 posto), Ostala osiguranja imovine (rast za 2,1 posto), Osiguranje raznih financijskih gubitaka (rast za 1,9 posto) i  Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (rast za 1,2 posto).

Pad premije u skupini neživotnih osiguranja bilježe: Osiguranje zračnih letjelica (smanjenje za 22,7 posto), Osiguranje tračnih vozila (smanjenje za 19,9 posto), Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila (smanjenje od 18,0 posto), Osiguranje robe u prijevozu (smanjenje 14,6 posto), Osiguranje plovila (smanjenje 14,0 posto), Osiguranje cestovnih vozila (smanjenje za 10,8 posto), Osiguranje od nezgode (smanjenje 6,2 posto), Zdravstveno osiguranje (smanjenje za 4,7 posto), Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja (smanjenje za 2,5 posto) i Osiguranje od požara i elementarnih šteta (smanjenje za 0,4 posto).

Životna osiguranja

Skupina životnih osiguranja bilježi pad od 3,0 posto sa zaračunatom bruto premijom od 1,332 milijardi kuna, te u ukupnoj premiji sudjeluje s 23,44 posto dok je u prethodnom razdoblju činila 23,65 posto ukupne zaračunate premije.

Prema strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s padom premije od 2,6 posto, u iznosu od 1,151 milijardi kuna. Premija klasičnog Životnog osiguranja u skupini sudjeluje s 86,39 posto, a u ukupnoj premiji s 20,25 posto. Slijede Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 5,432 milijuna kuna ili 30,1 posto više; Dodatna osiguranja uz životno osiguranje sa zaračunatom premijom od 90,143 milijuna kuna ili 1,1 posto manje; Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 4,931 milijuna kuna ili 2,5 posto manje te Životna ili rentna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik sa zaračunatom premijom od 80,900 milijuna kuna ili 12,3 posto manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.