Tržište osiguranja u veljači: Croatia osiguranje učvrstila lidersku poziciju

Ako je siječanj najavio oporavakhrvatskog tržišta osiguranja, podatci za veljaču ukazuju na očigledan rast, izkojega bismo mogli zaključiti da je kriza, barem kada je riječ o tržištuosiguranja, iza nas. Krajem veljače društva za osiguranje zaračunala su 1,66mlrd kuna bruto premije, što je za 2,1 posto više nego u veljači prethodnegodine. Za ovaj rast zaslužno je tržište neživotnih osiguranja koje je s premijomod 1,31 mlrd kuna ostvarilo rast od 2,8 posto u odnosu na isto razdoblje 2009.godine. Životna osiguranja s premijom od 349,8 mil. kuna zabilježila su blagipad od 0,4 posto.

S premijom od 661,9 milijunakuna, za 3,7 posto višom nego u veljači 2009., Croatia osiguranje povećala jesvoj udjel u portfelju s 39,17 na 39,79 posto u veljači ove godine. Slijede jeAllianz s premijom od 186,6 milijuna kuna i udjelom od 11,22 posto i Euroherc spremijom 137,6 milijuna kuna i 8,27 posto udjela na hrvatskom osigurateljnomtržištu.

U životnim osiguranjima Croatiaosiguranje je zadržala prednost od 53,19 milijuna kuna i udjelom od 15,21posto. S vrlo malom razlikom slijedi Allianz, s premijom od 53,16 milijuna kunai udjelom od 15,20 posto. Treće i četvrto mjesto dijele Merkur i Grawe s premijamaod 36,4, odnosno 35,3 milijuna kuna i udjelima od 10,41, odnosno 10,09 posto.

U neživotnim osiguranjima spremijom od 608,7 milijuna kuna najveći hrvatski osiguravatelj zauzima gotovopolovicu ukupnoga portfelja, te je popravio svoj udjel na 46,33 posto, u odnosuna 45,86 posto, koliko je imao u veljači 2009. godine. Slijede Euroherc iAllianz s premijama od 137,6 i 133,4 milijuna kuna i udjelima od 10,47, odnosno 10,16.