Tržište osiguranja u siječnju: premija 871,2 milijuna kuna

Prema podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za siječanj 2012. godine, 26 društava za osiguranje zaračunala su bruto premiju od 871,2 milijuna kuna, odnosno 1,6% više u odnosu na rezultate ostvarene u prethodnoj godini.

Vodeće Croatia osiguranje u siječnju je ostvarilo bruto premiju od 331,2 milijuna kuna, što čini 38,02% ukupne premije. Na drugom mjestu je Allianz s premijom od 128,6 milijuna kuna i udjelom od 14,76%, a na trećem Euroherc s 65,2 milijuna kuna i udjelom od 7,48%. Od tri vodeća jedino je Allianz ostvario rast i to od 11% u odnosu na siječanj prethodne godine.

 
U skupini neživotnih osiguranja koja čini 78,88%, ukupno zaračunata bruto premija iznosi 687,3 milijuna kuna ili 0,8% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. S premijom od 303,1 milijun kuna i udjelom od 44,11% vodi Croatia osiguranje. Allianz je ostvario 97,4 milijun kuna, što čini 14,18% udjela, a Euroherc 65,2 milijuna kuna i 9,49% tržišta neživotnih osiguranja.

Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 210,5 milijuna kuna. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja veća je za 6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, s udjelom od 30,62% u premiji neživotnih osiguranja te 24,16% u ukupno zaračunatoj premiji.

U Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama premija je porasla za 5,7% te iznosi 207,7 milijuna kuna. Zabilježen je i porast broja ugovora ovih osiguranja za 4.525 ili 3,6%.

Rast životnih osiguranja 4,4 posto

U skupini životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 183,9 milijuna kuna te bilježi porast od 4,4%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju s 21,12%. Allianz je s premijom od 31,1 milijun kuna i udjelom od 16,91%, što je za 15,8 posto više u odnosu na siječanj prošle godine, učvrstio vodeće mjesto u životnim osiguranjima. Slijedi Croatia osiguranje s premijom od 28,1 milijun kuna i udjelom od 15,26%, što je za 1,2% više u odnosu na isto lanjsko razdoblje. Na trećem mjestu je Merkur s premijom od 19,2 milijuna kuna i udjelom od 10,42%, a odmah iza njega je Grawe s premijom od 18,2 milijuna kuna i udjelom od 9,90%.

Prema strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 159,7 milijuna kuna, odnosno premijom višom 3,6% u odnosu na prethodno razdoblje, a koje u skupini Životnih osiguranja sudjeluje s 86,82%, te u ukupnoj premiji s 21,12%.

Slijede Dodatna osiguranja uz životno osiguranje sa zaračunatom premijom od 12,6 milijuna kuna i udjelom u ukupnoj premiji 1,45%; Životna ili rentna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik sa zaračunatom premijom od 10,2 milijuna kuna i udjelom u ukupnoj premiji od 1,17% te porastom od 17,6%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 800,9 tisuća kuna uz povećanje od 44,6%; te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 652,5 tisuća kuna i smanjenjem od 6,2%.