Tržište osiguranja u RH u prvom polugodištu 2013.

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje u prvom polugodištu 2013. godine, 26 društava za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 4.914.085.207 kuna, što je porast od 0,3% u odnosu na rezultate ostvarene u istom razdoblju prethodne godine. Tijekom ovog razdoblja došlo je do pripajanja društava Helios Vienna Insurance Group d.d. i Kvarner Vienna Insurance Group d.d. u društvo Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. tako da na tržištu osiguranja u RH posluje 26 društava, odnosno jedno društvo manje. 

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 74,8% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 3.676.979.316 kuna odnosno 1,4% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najzastupljenija vrsta osiguranja je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 1.536.226.012 kuna. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja veća je 1,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Udio ove vrste osiguranja je u rastu - 41,78% u premiji neživotnih osiguranja te 31,26% u ukupno zaračunatoj premiji. U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama premija je 1,5% viša u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznosi 1.522.290.947 kuna uz udio od 99,10% u ovoj vrsti rizika. Ukupno je sklopljeno 1.006.753 polica osiguranja što je 0,3% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1.512,08 kn te je 1,21% viša u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U skupini životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 1.237.105.891 kunu, te nastavlja značajan porast od 5,9%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 25,2% (dok je u lanjskom razdoblju udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 23,85%). U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 1.084.237.780 kuna, odnosno premijom višom 7,5% u odnosu na prethodnu godinu, a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 87,64%, te u ukupnoj premiji s 22,06%. Slijede Dodatna osiguranja uz životno osiguranje sa zaračunatom bruto premijom od 78.137.327 kuna i udjelom u ukupnoj premiji 1,59% ali uz pad u odnosu na isto razdoblje prethodne godine od 2,8%; Životna ili rentna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik sa zaračunatom premijom od 65.268.781 kunu i udjelom u ukupnoj premiji od 1,33% i pad od 7,1%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 5.734.178 kuna i porastom od 20,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 3.727.825 kuna i padom od 6,4%.