Tržište osiguranja u 2011.

Zaračunata bruto premija 9,1 milijardi kuna

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za I-XII. 2011. godine, 26 društava za osiguranje zaračunala su bruto premiju od 9,144 milijardi kuna, odnosno 1,1% manje u odnosu na rezultate ostvarene u prethodnoj godini.

Vodeći osiguratelj, Croatia osiguranje prošlu godinu završilo je s ukupnom premijom od 2,793 milijardi kuna, što čini 30,54 % udjela na hrvatskom tržištu. Na drugom je mjestu Allianz s premijom od 1,025 milijardi kuna i udjelom od 11,22 %. Euroherc je također zaračunao premiju u iznosu većem od milijardu kuna, te s udjelom 10,94 % i tako zauzeo treće mjesto na hrvatskom tržištu osiguranja. S 640,0 milijuna kuna i udjelom od 7%, Jadransko osiguranje se također svrstalo u red vodeći hrvatskih osiguratelja. Svi navedeni osiguratelji, međutim, podijelili su sudbinu ukupnoga tržišta i ostvarili nižu premiju u odnosu na godinu ranije.

Neživotna osiguranja

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 73,41% ukupno zaračunata bruto premija iznosi 6,713 milijardi kuna odnosno 1,1% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Croatia osiguranje ostvarila je 2,451 milijardi kuna premije, te s 36,51% udjela uvjerljivo vodi na tržištu neživotnih osiguranja. To je ipak 4,1% manje u odnosu na prethodnu godinu. Slijedi Euroherc s premijom nešto većom od 1 milijardu kuna i udjelom od 14,90%. Slijede Allianz i Jadransko osiguranje s premijama od 652,1, odnosno 640,0 milijuna kuna, te udjelima od 9,72, odnosno 9,53%.

Najzastupljenija vrsta neživotnih osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 2,935 milijardi kuna. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja veća je za 1,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, sa udjelom od 43,72% u premiji neživotnih osiguranja te 32,10% u ukupno zaračunatoj premiji.

U Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama premija je porasla za 1,6% te iznosi 2,911 milijardi kuna. Zabilježen je i porast broja ugovora ovih osiguranja za 13.903 ili 0,7%.

Prosječna premija iznosi 1.500,27 kn te je 0,8% viša u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Životna osiguranja

U skupini životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 2,431 milijardu kuna, te bilježi pad od 1,1%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju s 26,59%.

Allianz je s premijom od 373,4 milijuna kuna, 8% većom u odnosu na 2010. godinu, zauzeo 15,36% premije i time zadržao vodeće mjesto na tržištu životnih osiguratelja. Croatia osiguranje s premijom od 341,7 milijuna i udjelom od 14,06% zadržala je drugo mjesto u osiguranjima života. Treće i četvrto mjesto dijele Merkur i Grawe s premijama od 255,0 odnosno 341,7 milijuna kuna i udjelima od 10,49, odnosno 10,11%.

Prema strukturi, najveći udio u životnim osiguranjima ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 2,093 milijarde kuna, odnosno premijom manjom 1,0% u odnosu na prethodno razdoblje, a koje u skupini Životnih osiguranja sudjeluje s 86,08%, te u ukupnoj premiji s 22,89%. Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik sa zaračunatom premijom od 163,9 milijuna kuna, sa udjelom u ukupnoj premiji od 1,79% te udjelom u premiji životnih osiguranja od 6,74% i padom od 2,0%; Dodatna osiguranja uz životno osiguranje sa zaračunatom premijom od 156,5 milijuna kuna sa udjelima od 1,71% u ukupnoj i 6,44% u zaračunatoj bruto premiji životnih osiguranja uz pad premije 2,4%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 9,047 milijuna kuna uz povećanje od 26,3%; te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 8,969 milijuna kuna i smanjenjem od 3,0%.