Tržište osiguranja RH za tri mjeseca 2013. godine

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za prvo tromjesečje 2013. godine, 27 društava za osiguranje zaračunala su ukupno bruto premiju u iznosu od 2.516.938.107,73 kuna, što je 0,7% manje u odnosu na rezultate ostvarene u istom razdoblju prethodne 2012. godine. U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 75,46% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 1.899.157.010,14 kuna odnosno 3,2% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 693.144.115,39 kuna. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja veća je 1,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Udio ove vrste osiguranja je 36,5% u premiji neživotnih osiguranja te 27,54% u ukupno zaračunatoj premiji.

U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama premija je 1,6% viša u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznosi 685.345.505,85 kuna uz udio od 98,87% u ovoj vrsti osiguranja. Ukupno je sklopljeno 422.031 osiguranja što je 0,6% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prosječna premija iznosi 1.623,92kn te je 2,28% viša u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U skupini životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 617.781.097,59 kuna, te bilježi značajan porast od 7,9%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 24,54% (dok je u lanjskom razdoblju udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 22,59%).

U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 545.166.431,31 kuna, odnosno premijom višom 9,2% u odnosu na prethodnu godinu, a koje u skupini Životnih osiguranja sudjeluje s 88,25%, te u ukupnoj premiji s 21,66%. Slijede Dodatna osiguranja uz životno osiguranje sa zaračunatom premijom od 38.776.058,94 kune i udjelom u ukupnoj premiji 1,54% ali uz pad u odnosu na isto razdoblje prethodne godine od 0,4%; Životna ili rentna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik sa zaračunatom premijom od 29.444.207,78 kuna i udjelom u ukupnoj premiji od 1,17% uz pad od 4,0%; Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 1.852.570,08 kuna i padom od 7,4% te Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 2.541.829,48 kuna i porastom od 37,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.