Tržište osiguranja RH u deset mjeseci: Zaračunata bruto premija 7,645 milijardi kuna

Prema kumulativnim podatcima Hrvatskog ureda za osiguranje za I-X mjesec 2011. godine, 26 društava za osiguranje zaračunala su bruto premiju 7,645 milijardi kuna, odnosno 1 posto manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Neživotna osiguranja

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 74,8 posto (u prethodnom razdoblju 75,73 posto) ukupno zaračunata bruto premija iznosi 5,718 milijardi kuna ili 1,2 posto manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 2,486 milijardi kuna. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja veća je za 1,9 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, sa udjelom od 43,47 posto u premiji neživotnih osiguranja te 32,52 posto u ukupno zaračunatoj premiji. U Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama premija je porasla za 1,9 posto te iznosi 2,465 milijardi kuna. Zabilježen je i porast broja ugovora ovih osiguranja za 17.205 ili 1,0 posto.

Prosječna premija iznosi 1.483,51 kn te je 0,82 posto viša u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Porast premije u skupni neživotnih osiguranja bilježe redom:

Osiguranje jamstava ( rast za 142 posto ), Osiguranje kredita ( rast 9,8 posto ), Osiguranje troškova pravne zaštite (rast za 8,3 posto),  Ostala osiguranja od odgovornosti (rast za 5,6 posto), Osiguranje raznih financijskih gubitaka (rast za 5,3 posto), Putno osiguranje (rast za  2,2 posto),  Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (rast za 1,9 posto), Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica ( rast za 0,8 posto ) i Ostala osiguranja imovine (rast za 0,1 posto).

Pad premije u skupini neživotnih osiguranja bilježe redom:

- Osiguranje zračnih letjelica (smanjenje za 25,7 posto), Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila (smanjenje od 15,3 posto), Osiguranje tračnih vozila (smanjenje za 11,6 posto), Osiguranje plovila (smanjenje 10,8 posto),  Osiguranje cestovnih vozila (smanjenje za 10 posto), Osiguranje robe u prijevozu (smanjenje 7,4 posto), Osiguranje od nezgode (smanjenje 4,8 posto), Zdravstveno osiguranje (smanjenje za 3,1 posto) i Osiguranje od požara i elementarnih šteta (smanjenje za 1,2 posto).

Životna osiguranja

U skupini životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi  1.926.549.996,20 kuna, te bilježi pad od 0,3 posto. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju s 25,2 posto (dok je u prethodnom razdoblju udio ukupno zaračunate premije bio 24,7 posto).

Prema strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 1,656 milijardi kuna, odnosno premijom manjom 0,8 posto u odnosu na prethodno razdoblje, a koje u skupini sudjeluje s 85,97 posto, te u ukupnoj premiji s 21,67 posto. Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik sa zaračunatom premijom od 129,6 milijuna kuna, sa udjelom u ukupnoj premiji od 1,7 posto te udjelom u premiji životnih osiguranja od 6,73 posto i porast od 3,7 posto; Dodatna osiguranja uz životno osiguranje sa zaračunatom premijom od 126,7 milijuna kuna sa udjelima od 1,66 posto u ukupnoj i 6,58 posto u zaračunatoj bruto premiji životnih osiguranja i porast od 1 posto; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 6,984 milijuna kuna uz povećanje od 21,5 posto; te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 6,937 milijuna kuna i smanjenjem od 4,1 posto.