Tržište osiguranja RH: travanj donosi pad premije od 0,6 posto

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za travanj 2012. godine, 27 društava za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 3.273.363.351,81 kuna, što je 0,6% manje u odnosu na rezultate ostvarene u istom razdoblju prethodne godine. 

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 76,48% (u prethodnom mjesečnom razdoblju 77,41%) zaračunata bruto premija iznosi 2.503.583.270,96 kuna odnosno 1,5% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 950.146.174,66 kuna. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja veća je 0,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, sa udjelom od 37,95% u premiji neživotnih osiguranja te 29,03% u ukupno zaračunatoj premiji.

U Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama premija je porasla za 1,0% te iznosi 940.383.949,34 kuna, dok je broj ugovora ovih osiguranja pao za 2.215 ili 0,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prosječna premija iznosi 1.546,39 kn te je 1,34% viša u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Porast  premije u skupini neživotnih osiguranja bilježe: Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica, Osiguranje tračnih vozila, Osiguranje jamstava, Osiguranje raznih financijskih gubitaka, Putno osiguranje, Osiguranje kredita, Osiguranje  od nezgode, Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, Osiguranje od požara i elementarnih šteta

Pad premije u skupini neživotnih osiguranje bilježe: Osiguranje zračnih letjelica, Osiguranje plovila, Osiguranje robe u prijevozu, Osiguranje cestovnih vozila, Zdravstveno osiguranje, Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila, Ostala osiguranja imovine, Ostala osiguranja od odgovornosti, Osiguranje troškova pravne zaštite.

U skupini životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 769.780.080,85 kuna, te bilježi porast od 2,2%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju s 23,52% (dok je u prethodnom mjesečnom razdoblju udio ukupno zaračunate premije bio 22,59%).

Prema strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 663.155.461,80 kuna, odnosno premijom višom 2,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 86,15%, te u ukupnoj premiji s 20,26%. Slijede Dodatna osiguranja uz životno osiguranje sa zaračunatom premijom od 51.987.113,01 kuna i udjelom u ukupnoj premiji 1,59%; Životna ili rentna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik sa zaračunatom premijom od 49.583.539,27 kuna i udjelom u ukupnoj premiji od 1,51% te padom od 0,2%; Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 2.582.744,48 kuna te Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 2.471.222,29 kuna.