Tržište osiguranja raslo 1 posto

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje u osam mjeseci 2013. godine, 26 društava za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 6.276.667.622 kune, uz porast od 1% u odnosu na rezultate ostvarene u istom razdoblju prethodne godine.

U skupini neživotnih osiguranja, koja čine 74,22% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 4.658.683.626 kuna odnosno 0,4% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 2.051.769.337 kuna. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja veća je 1,3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Udio ove vrste osiguranja je i nadalje u porastu – udio je 44,04% u premiji neživotnih osiguranja te 32,69% u ukupno zaračunatoj premiji.

U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama premija je 1,3% viša u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznosi 2.034.109.919 kuna uz udio od 99,14% u ovoj vrsti rizika. Ukupno je sklopljeno 1.357.474 ovih osiguranja odnosno 0,2% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1.498,45 kn te je 1,17% viša u odnosu na isto razdoblje prošle godine. 

Raste udjel životnih osiguranja

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 1.617.983.997 kuna, te nastavlja bilježiti kontinuirani rast koji u kolovozu iznosi 5%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 25,78% dok je u lanjskom razdoblju udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 24,76%.

U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 1.409.471.231 kunu, odnosno premijom višom 5,7% u odnosu na prethodnu godinu, a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 87,11%, te u ukupnoj premiji s 22,46%. Slijede Dodatna osiguranja uz životno osiguranje sa zaračunatom bruto premijom od 102.176.135 kuna i udjelom u ukupnoj premiji 1,63% ali uz pad u odnosu na isto razdoblje prethodne godine od 4,6%; Životna ili rentna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik sa zaračunatom premijom od 94.347.323 kune i udjelom u ukupnoj premiji od 1,5% i porastom od 6%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 7.148.870 kuna i porastom od 24,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 4.840439 kuna i sve značajnijim padom od 8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.