Tržište osiguranja: životna osiguranja najavljuju izlazak iz recesije

Siječanjskipodatci o tržištu osiguranja u Hrvatskoj ostat će zabilježeni po nekolikoiznenađenja, koja bi mogla ukazivati na daljnji smjer kojim će kretatiosigurateljna branša u godini koju bismo mogla prepoznati kao godinu (konačnog)izlaska iz krize. Zaračunatabruto premija u siječnju iznosi 857,8 milijuna kuna i gotovo je identična onojiz siječnja prethodne godine. Za ovaj podatak, koji bi mogao ukazati da jezaustavljen daljnji pad ukupne premije zaslužno je, međutim, životnoosiguranje, koje je u siječnju ostvarilo premiju od 176,2 milijuna kuna, što jeza 3,2 posto više nego u prethodnoj godini. Nasuprot tome neživotnaosiguranja  s premijom od 681,7 milijunakuna zabilježila su pad od 0,8 posto u odnosu na siječanj 2010.

Sukupnom premijom od 339,9 milijuna kuna i udjelom od 39,62 posto Croatiaosiguranje već na početku godine čvrsto je zasjela na vodeće mjesto međuhrvatskim osigurateljima. Slijedi Allianz s premijom od 115,8 milijuna kuna iudjelom od 13,5 posto, a na trećem Euroherc s premijom od 69,2 milijuna kuna iudjelom od 8,06 posto.

Spremijom od 312,1 milijun kuna Croatia osiguranje vodeći je osiguratelj uneživotnim osiguranjima, s visokim udjelom od 45,79 posto. Na drugom mjestu jeAllianz s premijom od 89,0 milijuna kuna u neživotnim osiguranjima i udjelom od13,05 posto. Slijedi Euroherc s premijom od 69,2 milijuna kuna i udjelom od10,15 posto. Četvrto mjesto zauzima Jadransko osiguranje s premijom od 45,0milijuna kuna i udjelom od 6,60 posto. Sve ove kompanije, osim Croatiaosiguranja, zabilježile su bolje rezultate u odnosu na siječanj 2010.

Uživotnim osiguranjima Croatia osiguranje preuzela je u siječnju vodeće mjesto spremijom od 27,7 milijuna kuna i udjelom od 15,74 posto. Na drugom mjestu jeAllianz s premijom 26,9 milijuna kuna i udjelom od 15,25 posto. Slijede Grawe,Merkur i Kvarner VIG s premijama od 18,4; 17,2 i 15,2 milijuna kuna i udjelimaod 10,47; 9,77 i 8,61 posto. Osim Kvarner VIG-a, sve navedene osigurateljnekuće zabilježile su bolje rezultate u odnosu na siječanj 2010.

Po vrstama osiguranja najvećupremiju od 198,5 milijuna kuna i udjelom od 23,14 posto, ostvarilo jeosiguranja od odgovornosti na uporabu motornih vozila. Na drugom mjestu ježivotno osiguranje s premijom od 154,1 milijun kuna i udjelom od 17,97 posto. Obaova osiguranja zabilježila su rast u odnosu na siječanj prethodne godine i toza 2,4; odnosno 3,5 posto. Slijedi osiguranje od požara i elementarnih šteta spremijom od 96,8 milijuna kuna i udjelom od 11,29 posto, što je 11,4 postomanje u odnosu na lanjski siječanj.

Na četvrtom mjestu su ostala osiguranjaimovine s premijom od 85,6 milijuna kuna i udjelom od 10,01 posto, što je za čak119,1 posto više u odnosu na lanjsko razdoblje.

Na petom mjestu je osiguranjecestovnih vozila (kasko osiguranje), s premijom od 68,3 milijuna kuna i udjelomod 7,97 posto, što je značajni pad od 14,7 posto u odnosu sa siječanj 2010.

Neživotna osiguranja u ukupnojpremiji sudjeluju sa 79,46, a životna s 20,54 posto.