Tržišni udjel CZO prešao 51%

Iako je ukupno tržište komercijalnih zdravstvenih osiguranja u prvom kvartalu ove godine palo 7,7%, a dobrovoljna zdravstvena osiguranja za 5,5%, na temelju bruto zaračunate premije i u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, premija Croatia zdravstvenog osiguranja porasla je za 1%.

Istovremeno je udjel CZO-a u bruto likvidiranim štetama u dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjima smanjen za 1,2 postotna poena, što govori o dobroj kontroli izdataka za osigurane slučajeve koji su najveći trošak tvrtke, a posljedično je utjecalo na poboljšanje profitabilnosti Društva, ističe predsjednik Uprave CZO Kristian Podrug.

Na taj način CZO je povećao svoj tržišni udjel u komercijalnim zdravstvenim osiguranjima za 3,78 postotnih poena, a u dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjima za 3,27 postotnih poena, pa je na kraju kvartala povećan tržišni udjel u odnosu na 2011. godinu za 8,2% i sada zauzima 51,5% u dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjima, čime je tvrtka učvrstila vodeću poziciju u segmentu dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja.

Usprkos otežanim uvjetima poslovanja, uslijed nepovoljnih gospodarskih prilika u širem poslovnom okruženju, te u okolnostima kad je ukupno hrvatsko tržište osiguranja na godišnjoj razini je zabilježilo pad bruto zaračunate premije od 1,08 posto, pri čemu su neživotna osiguranja u 2011. godini bila manja za 1,09%, a zdravstvena 1,53% u odnosu na 2010., Croatia zdravstveno osiguranje je u 2011. godini ostvarilo uspješan poslovni rezultat: 97,3 milijuna kuna bruto zaračunate premije, što je porast u odnosu na ostvarenje u 2010. godini.

Povećan je tržišni udjel u segmentu dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja, dodatnom i dopunskom, s 42,8 na 43,3 posto i na taj način je zadržana liderska pozicija na tržištu dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja.

Istovremeno su ukupni rashodi bili smanjeni za 5,2%, što je utjecalo na zadržavanje razine profitabilnosti i rezultiralo ostvarenjem dobiti prije oporezivanja u visini od 4,04 milijuna kuna. Pozitivan trend, naročito u drugom polugodištu prošle godine, nastavljen je i u prvom tromjesečju ove godine.