Tijekom krize HNB oslobodio 5,4 milijarde eura

Tijekom 2008. godine i na početku 2009. Hrvatska narodnabanka (HNB) je oslobodila likvidnost u iznosuod 4,5 milijardi eura“, navedeno je u njihovu priopćenju, a kao odgovor na „najnovijeinsinuacije“ o tome da je HNB na krizu reagirao nepravodobno i nedostatno. Toje realizirano smanjenjem minimalno potrebnih deviznih potraživanja s 32 na 20posto, smanjenjem stope obvezne pričuve sa 17 na 14 posto, ukidanjem graničneobvezne pričuve i drugim mjerama monetarne politike. Oslobađanjem telikvidnosti na vrhu financijske krize spriječena je pojava nelikvidnostidržave, kreditni slom u zemlji i održana je stabilnost nominalnog tečaja.

Nakon toga HNB je najavio spuštanje stope obvezne pričuvebanaka u 2010. godini s 14 na 11 posto, čime se trebala osloboditi dodatna likvidnostza potrebe kreditiranja sektora poduzeća od oko 9 milijardi kuna. Trećina togiznosa oslobođena je odmah, spuštanjem stope obvezne pričuve s 14 na 13 posto,dok je oslobađanje ostalog dijela likvidnosti bilo uvjetovano uspostavljanjemefikasnog mehanizma kreditiranja sektora poduzeća, kojeg su trebale utvrditiVlada, HBOR i poslovne banke, i rezultatima u primjeni tih modela. Nažalost,ispostavilo se da su ti rezultati bili ispod očekivanja, pa je početkom 2011.godine HNB spustio stopu minimalno potrebnih deviznih potraživanja s 20 na 17posto i time dodatno oslobodio iznos od 850 milijuna eura.

Sveukupno je HNB, u neto iznosu, u razdoblju od početka2008. do početka 2011. godine svojim mjerama oslobodio dodatnu likvidnost od5,4 milijarde eura, što je ekvivalent od oko 12 posto BDP-a.