Temeljni seminara o osiguranju

Do sutra je zadnji rok za prijavu pohađanja novog, sedmog po redu Temeljnog seminara u osiguranju, u organizaciji Centra za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje. Seminar obrađuje temeljne teme o djelatnosti osiguranja (uvod u osiguranje, subjekti tržišta osiguranja, materijalno pravo osiguranja, tehničke osnove osiguranja, ugovor o osiguranju, pojedine vrste osiguranja, poslovanje društava za osiguranje) i namijenjen je svima kojima je nužno opće znanje iz područja osiguranja.

Tijekom seminara izmijenit će se 21 vrsni predavač iz redova priznatih stručnjaka iz struke osiguranja. Seminar se sastoji od ukupno 87 nastavnih sati.

Nakon predavanja polaznici seminara pristupaju polaganju završnog ispita (u lipnju 2012.), te će im se, ukoliko ga polože, na posebnoj svečanosti uručiti diploma o uspješnom završetku seminara.

Predavanja započinju 19. ožujka 2012. i organizirana su u tri ciklusa odnosno tjedna, i to jedanput mjesečno po jedan tjedan predavanja. Seminar završava u svibnju 2012. godine. Prvi ciklus predavanja održat će se od 19. do 23. ožujka, drugi ciklus od 16. do 20. travnja, a treći ciklus od 14. do 18. svibnja 2012.

Cijena seminara je 4.000,00 kn (+ PDV) za polaznike koji su zaposleni u društvima za osiguranje koja su članovi Hrvatskog ureda za osiguranje, odnosno 6.000,00 kn (+ PDV) za polaznike zaposlene u drugim društvima koja nisu članovi Hrvatskog ureda za osiguranje, kao i za sve ostale polaznike. U cijenu seminara uključena su predavanja, literatura koja pokriva program, završni ispit kao i osvježenje u pauzama i ručak.