Svanimir Steiner ponovo izabran za predsjednika Udruženja posrednika u osiguranju HGK

Na plenarnoj sjednici Udruženja posrednika u osiguranju i reosiguranju Hrvatske gospodarske komore, održanoj 8. svibnja 2012. godine u HGK za predsjednika Udruženja ponovo je izabran Svanimir Steiner, direktor Marsh d.o.o., a za zamjenika predsjednika Miho Klaić, Fortius d.o.o.

Tom prilikom je Svanimir Steiner naglasio da je Udruženje u proteklom razdoblju sudjelovalo u kreiranju propisa koji uređuju posredovanje u osiguranju istaknuvši suradnju sa HANFA-om u definiranju statističkih obrazaca. Aktivnosti Udruženja bit će usmjerene na promociju djelatnosti posredovanja u osiguranju u hrvatskom poslovnim okruženju te suradnja na projektu financijske pismenosti u RH koji pripremaMinistarstvo financija, istaknuo je Steiner.

Najvažnija aktivnost Udruženja u 2012. godini bit će sudjelovanje u izradi novog radnog nacrta prijedloga Zakona o osiguranju, a član Radne skupine Ministarstva financija za izradu Zakona je i gosp. Steiner. Udruženje posrednika će predlagati da se u novi Zakon o osiguranju u potpunosti implementiraju odredbe Direktive o posredovanju (2002/92/EC), da se termin “posrednik u osiguranju i reosiguranju” zamijeni s terminom “broker” što je usko vezano za zaštitu potrošača i načelo polarizacije ili razdvajanja. Predlagat će se da se dodatno definiraju poslovi posrednika u osiguranju i reosiguranju koji spadaju u njihovu nadležnost primjerice da posrednici mogu pružati savjetodavne usluge u zemlji i inozemstvu te da društvo može sklapati ugovore o poslovnoj suradnji sa društvima za posredovanje u drugim državama radi zaštite  poslovnih interesa svojih klijenata u tim državama što je praksa i u drugim zemljama.

Ostale aktivnosti Udruženja su priprema društava za ulazak u EU, suradnja s regionalnim udruženjima, edukacija i drugo. U ostvarenju svojih ciljeva Udruženje će nastaviti surađivati sa ministarstvima, supervizorom i drugim relevantnim institucijama.U Republici Hrvatskoj ukupno je registrirano 31 društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.