STRUČNI SEMINAR: Praktični pristup upravljanju operativnim rizikom – ušteda i povećanje efikasnosti poslovanja

Operativni rizik odnosi se na mogućnost nastanka negativnih efekata na financijski rezultat i kapital banke koji su posljedica propusta u radu zaposlenih, neodgovarajućih internih procedura i procesa, neadekvatnog upravljanja informacijskim i drugim sistemima, kao i uslijed nepredvidivih eksternih događaja. U uvjetima rastuće nesigurnosti i složenosti poslovanja financijske institucije i poduzeća sve su više izloženi i operativnom riziku.

Upravljanje operativnim rizikom bitno utječe na kvalitetno i uspješno upravljanje institucijom što je ujedno i značajan faktor uspješnog poslovanja i dobrog ugleda i reputacije, a podrazumijeva postojanje jasnih, mjerljivih i usklađenih procesa za upravljanje operativnim rizikom.

Polaznici će dobiti praktična znanja o metodama upravljanja operativnim rizikom te kako se nositi s izazovima u svakodnevnom procesu upravljanja operativnim rizikom.

Predavač Sanja Suman ima više od petnaest godina iskustva u bankarskoj industriji, prvenstveno na području upravljanja rizicima, interne revizije, uspostave sustava unutarnjih kontrola, vođenja projekata i unaprjeđenja poslovnih procesa. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na smjeru Računovodstvo, revizija i financije.

Mjesto održavanja: Beograd, Hotel Holiday Inn, Španskih boraca 74,  23-24. listopada 2012.,  9:00 do 16:30 sati

Jezik: hrvatski

Organizator: Napredni poslovni sustavi savjetovanje d.o.o.