Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu države

Nacrt prijedloga te strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske od 2013. do 2017. na svojim internet stranicama objavio je Državni ured za upravljanje državnom imovinom koji je time započeo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Ključni dugoročni strateški ciljevi  prijedloga te strategije su - očuvati važne i vrijedne dijelove imovine u vlasništvu države za potrebe sadašnjih i budućih naraštaja, organizirati učinkovitije i transparentno korištenje imovine u državnom vlasništvu s ciljem stvaranja novih vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi.

Strategija na stotinjak stranica daje analizu normativnog i institucionalnog okvira te analizu stanja i smjernice u upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu države - dionicama i udjelima u trgovačkim društvima, nekretninama i ostalom imovinom .

Po podacima iz strategije, sredinom ožujka u portfelju države nalazi se ukupno 631 trgovačko društvo, od čega 555 u manjinskom portfelju do 49,99 posto vlasništva, 61 društvo u većinskom portfelju iznad 50 posto vlasništva i 15 tvrtki koje ne obavljaju poslovnu aktivnost.

Među trgovačkim društvima od razvojnog značenja u kojima država ima većinski udio je 20-ak tvrtki, primjerice ACI, Croatia Airlines, zračne luke, Croatia osiguranje, HPB, Petrokemija za koje se predviđa i mogućnost restrukturiranja, privatizacije ili prodaje, izlazak na tržište kapitala.

Strategija uvodi i pravilo da osobito vrijedne ili povijesno važne nekretnine, umjetnine i drugi oblici imovine ne mogu biti predmetom prodaje, a ustrojit će se popis tih nekretnina i pokretnina. Uz ostalo se kao nekretnine koje se ne mogu otuđivati navode šume u vlasništvu države, vode kao javno dobro, kulturna baština, more i pomorsko dobro, itd.