Stopa nezaposlenosti u kolovozu 17,5 posto

Stopa nezaposlenosti u kolovozu 17,5 posto

U kolovozu je registrirana stopa nezaposlenosti realizirana na razini od 17,5 posto čime se očekivano nastavila kretati opadajućim trendom i na mjesečnoj i na godišnjoj razini te je najniža unatrag dvije godine. 

Mjesečno smanjenje je još uvijek vezano uz sezonski moment zapošljavanja povezan s turizmom i njegovim pratećim djelatnostima, ali i uz pojačan izlazak iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga osim zapošljavanja. Slijedom toga, nezaposlenost pada brže od zapošljavanja uslijed čega je stanje radne snage i zaposlenih još uvijek daleko ispod razina iz prošle godine (zaposleni za oko 32 tisuće, aktivno stanovništvo za oko 56 tisuća) za razliku od broja nezaposlenih koji je na godišnjoj razini niži u posljednja tri mjeseca. S kolovozom uobičajeno jenjava i utjecaj sezonskog momenta te u rujnu očekujemo početak rasta broja nezaposlenih osoba i stope nezaposlenosti na mjesečnoj razini. 

Zbog dosadašnjih kretanja nezaposlenih na godišnjoj razini, ocjenjuje se da će se blage godišnje stope pada održati do kraja godine što će i na razini prosjeka cijele 2014. godine rezultirati smanjenjem. No, ujedno se ne očekuju povoljna kretanja kod broja zaposlenih i aktivnog stanovništva, uslijed čega se predviđa stagnacija ili samo minimalno smanjenje prosječne godišnje stope registrirane nezaposlenosti u odnosu na prošlu godinu (oko 20 posto).