Srbija: Osiguranje liječnika od profesionalne odgovornosti

Liječnička komora Srbije objavilaje novi tender za osiguranje 30 tisuća liječnika od profesionalne odgovornosti. Za sve kupujemo isti, osnovnipaket osiguranja, a liječnici bi u slučaju povrede profesionalne odgovornostibili osigurani na svotu do 10 tisuća eura, rekla je direktorica Komore dr.Tatjana Radosavljević.

Ovo osiguranje treba zaštitiliječnike u slučajevima neželjenih komplikacija i ishoda liječenja koji seponekad događaju i kada se poduzmu sve procedure predviđene po medicinskimprotokolima liječenja. Nije uključeno osiguranje od liječničke greške, koja sesmatra kaznenim dijelom.

Prvo pilot osiguranje za sveliječnike, bez obzira na to rade li u državnom zdravstvu ili u privatnimustanovama, platit će Liječnička komora Srbije. Sredstva za tu namjenu izdvojenasu novca prikupljenog od članarina.

Osiguranje liječnika uobičajenaje praksa u mnogim razvijenim zapadnim zemljama. U SAD određeni specijalisti,prvenstveno kirurzi i ginekolozi, u osjetno su većem riziku tužbi pacijenata zanesavjesno liječenje.