Specijalistički seminar: Oporezivanje dohotka rezidenata i nerezidenata

5. veljače 2014. godine, 9 - 16 h održati će se seminar u Hypo EXPO XXI, Slavonska avenija 6, Zagreb

 • Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak
 • JOPPD obrazac
 • Porezne prijave za 2013. godinu

Oporezivanje dohotka izuzetno je složeno i kompleksno područje koje zahtijeva dobro poznavanje cijele lepeze poreznih propisa, a napose osnovnog propisa Zakona i pratećeg Pravilnika o porezu na dohodak, čije su izmjene i dopune donijele značajne promjene u oporezivanju mirovina, dividendi, inozemnog dohotka, podnošenja godišnjih prijava te izvještavanja.

Seminar je namijenjen onima koji  rade na obračunu dohotka, ali i onima koji područje oporezivanja dohotkom moraju poznavati radi kreiranja poslovne politike društva u kalkuliranja poreznih opterećenja. Cilj seminara je na praktičnim primjerima predstaviti izmjene i dopune Zakona te će se na praktičnim primjerima objasniti oporezivanje nerezidenata, mirovina, dividendi, inozemnog dohotka, oporezivanje dohotka od otuđenja nekretnina, podnošenje godišnje porezne prijave i tko je to obvezan učiniti,  koliko iznose nove osnovice za obračun doprinosa te objasniti popunjavanje i podnošenje novih izvješća od 01.01.2014. godine.

Predavač: Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlaštena porezna savjetnica i ovlašteni revizor
Više informacija o seminaru možete pronaći na web stranicama www.mirakul.hr

Kontakt: Marija Suvalj
tel: +385 31 629 616
mob: +385 91 333 77 95
e-mail: edukacija@mirakul.hr

Seminari u pripremi:
FINANCIJE I MANAGEMENT

 • Porezni kontroling i priprema za završni račun, 23. siječnja 2014., Zagreb
 • Analiza financijskih izvještaja, 20. i 21. veljače 2014., Zagreb
 • Uvođenje funkcije kontrolinga u poduzeće, 27. veljače 2014., Zagreb
 • Strateško upravljanje ljudskim resursima, 28. veljače 2014., Zagreb
 • Transferne cijene u praksi, 5. ožujka 2014., Zagreb
 • Izrada i analiza investicijskih projekata, 6. i 7. ožujka 2014., Zagreb
 • 100 hrvatskih lidera – kako su uspjeli?, 7. ožujka 2014., Zagreb
 • Kako izraditi CBA analizu, 13. ožujka 2014., Zagreb
 • Analiza radnog mjesta, selekcija i integracija zaposlenika, 14. ožujka 2014., Zagreb
 • Liječenje nelikvidnosti, 20. ožujka 2014., Zagreb
 • Procjena vrijednosti poduzeća, 20. i 21. ožujka 2014., Zagreb
 • Računovodstveno praćenje ulaganja u instrumente tržišta kapitala i instrumente tržišta novca, 27. ožujka 2014., Zagreb