Specijalistički seminar „Kako izraditi CBA analizu“ (analizu koristi i troškova)

Hypo EXPO XXI, Slavonska avenija 6, Zagreb
13. i 14. ožujka 2014. godine, 9.00-16.00 h  

Ulaskom Hrvatske u članstvo EU otvorile su se brojne mogućnosti sufinanciranja projekata sredstvima Kohezijskog i strukturnih fondova. Kako bi se što uspješnije iskoristile dostupne financijske potpore, potrebno je pripremiti složenu projektnu dokumentaciju.

Osnovni je cilj seminara upoznati polaznike s metodološkim okvirima, sadržajnim sastavnicama te procesom izrade CBA (cost-benefit) analize, kao ključnog dokumenta na osnovi kojega evaluator (Europska komisija ili nacionalna akreditirana institucija) vrednuje prihvatljivost projekata i donosi odluku o njihovom sufinanciranje sredstvima Kohezijskog i strukturnih fondova EU.

Predavač: mr.sc. Kristian Korunić

Ciljna skupina polaznika: tijela državne i javne uprave; lokalna i regionalna samouprava, ustanove i poduzeća u javnom vlasništvu, ustanove i trgovačka društva u privatnom vlasništvu, regionalne razvojne agencije, banke, konzultantske kuće, projektanti, revizori i ostali zainteresirani.

Više informacija o seminaru na web stranicama www.mirakul.hr

Kontakt:
Marija Suvalj
tel: +385 31 629 616
mob: +385 91 333 77 95
e-mail: edukacija@mirakul.hr