Specijalistički seminar: Model praćenja radne uspješnosti - Performance Appraisal

FORUM Zagreb, Radnička cesta 50 – Green Gold, Zagreb, 25. listopada 2013. godine, 9.00-16.00 h  

Područje praćenja radne uspješnosti zaposlenika jedno je od najslabijih karika u mnogim organizacijama. To je proces vrjednovanja kvalitete i usmjeravanja ponašanja i rezultata rada zaposlenih koji pretpostavlja razvoj sustava, pokazatelja i metoda praćenja radne uspješnosti te kontinuirano i sustavno ocjenjivanje i vrjednovanje uspješnosti svakog pojedinca, a prethodi nagrađivanju. Efikasan sustav procjene radne uspješnosti treba biti: strategijski sukladan, relevantan, pouzdan, osjetljiv, prihvatljiv, specifičan i praktičan.

Predavači su dr.sc. Jasminka Samardžija i mr.sc. Marija Kalinić.

Ostali seminari:

Kako prepoznati i razumjeti računovodstvene manipulacije, 30. listopada 2013., Zagreb

Upravljanje talentima – Talent Management, 7. studenoga 2013., Zagreb

Međunarodni i Hrvatski Standardi Financijskog izvještavanja, 15. studenoga 2013., Zagreb

Manadžerski izvještaji iz kontrolinga, 21. studenoga 2013., Zagreb

Oporezivanje dohotka rezidenata i nerezidenata, 21. studenoga 2013., Zagreb

Upravljanje karijerom, edukacija i razvoj zaposlenika, 22. studenoga 2013., Zagreb

Više na www.mirakul.hr/edukacijski-centar/hr-akademija.