Specijalistički seminar: Analiza radnog mjesta, selekcija i integracija zaposlenika

Radnička cesta 50 – Green Gold, Zagreb, 4. listopada, 9.00-16.00 h  

Cilj seminara je razumjeti potrebitost i važnost analize posla za ostvarenje strateških ciljeva organizacije i svih aktivnosti vezanih uz učinkovito i kvalitetno upravljanje ljudskim potencijalima, Osnovni zadatak analize posla sustavno je i precizno opisati što se i kako radi na određenom  radnom mjestu, kakva se oprema upotrebljava, od kuda se dobivaju informacije, koga se izvještava o problemima i pod kojim se uvjetima rad obavlja (opis posla). To je osnova na kojoj se potom zasnivaju sve aktivnosti upravljanja ljudskim potencijalima u svakoj organizacijskoj cjelini.

Regrutiranje je proces traženja kandidata za posao. Izvori se uglavnom nalaze izvan organizacije, ali za menadžerske funkcije i unutar organizacije (intranet).  Danas je sve više zastupljeno e-regrutiranje putem korporativnih stranica, portala za zapošljavanje, video isječaka, društvenih mreža (LinkedIn, Facebook), blogova i osobnih stranica te foruma.

Osnovu selekcije kandidata daju specifikacije proizašle iz analize posla. Proces selekcije u svojoj inicijalnoj fazi ima strože selekcijsko telefonsko intervjuiranje, potom testiranje, a nakon toga se određeni broj kandidata upućuje na sveobuhvatno intervjuiranje, nakon čega slijedi odabir i integracija zaposlenika.

Predavači: dr.sc. Jasminka Samardžija i Jasenka Maltarić Dujnić. Više informacija o seminaru možete pronaći web stranicama http://www.mirakul.hr/edukacijski-centar/hr-akademija.