Sonja Miočić Maksić: nova predsjednica Odbora za korporativne komunikacije Udruženja osiguravatelja HGK

Novapredsjednica Odbora za korporativne komunikacije Udruženja osiguravateljaHrvatske gospodarske komore, izabrana 4. veljače je Sonja Miočić Maksić,direktorica korporativnih komunikacija Allianza Zagreb d.d. Zamjenik je TihomirVrbanek, Velebit životno osiguranjed.d., voditelj poslova marketinga.

Planiraju se različite edukativne aktivnosti za određene ciljane skupineali i za građane općenito. Glavne aktivnosti Odbora u 2011. godini bitće usmjerene na podizanje svijesti o kulturi osiguranja, prezentirajućiosiguranje kao gospodarsku i društveno korisnu djelatnost.Zadaća je Odbora informirati javnost o aktivnostimaUdruženja osiguratelja kao i ostalim projektima koje su od zajedničkog interesaza  društva za osiguranje i reosiguranje, a doprinose unaprjeđenju struke.Odbor za korporativne komunikacije Udruženja osiguravatelja djeluje od 2008.godine.