Skupština Uljanika: Imenovanje novog NO

Pula, 26.4.2013. - Danas zasjeda skupština pulskog Uljanika koja na dnevnom redu ima imenovanje novog nadzornog odbora. Nakon uspješno provedenog radničkog dioničarstva i dokapitalizacije koncem prošle godine, novi nadzorni odbor predstavljat će novu vlasničku strukturu Uljanika.

Članovi NO Zoja Crnečki, Erik Ružić, Anica Sekušak te Marija Koštomaj bit će opozvani sa svojih funkcija. Prema pisanju časopisa Lider, Uprava Uljanika je odlučila da će novi članovi NO-a biti Andrija Hren, Renata Kašnjar-Putar, Dino Šverko, a Vladimiru Žmaku se produljuje mandat. Mandat je dobio i Rajko Kutlača, koji je član Nadzornog odbora tvrtke Uljanik Tešu.

Najznačajniji vlasnici pulskog škvera su Croatia osiguranje s 9,9 posto, Kapitalni Fond sa 6,6 posto dionica, Fond za financiranje razgradnje 4,9 posto, PBZ -CO Fond 3,9 posto, HZMO 7,4 posto, HZZO 3,9 posto, Erste plavi Fond 3,3 posto, DAB 2,3 posto, Adris grupa 2,4 posto dionica te ostali manji institucionalni ulagači i pravne osobe. Mali dioničari posjeduju 46 posto kapitala, od čega sadašnji i bivši radnici Uljanika posjeduju 38 posto.