Skup „Rješavanje poslovnih sporova aribitražom i mirenjem“

O praktičnim aspektima rješavanja sporova arbitražom i mirenjem govorit će predsjednici Centra za mirenje pri HGK i Stalnog arbitražnog sudišta pri HGK – prof.em.dr.sc. Krešimir Sajko i prof.dr.sc. Mihajlo Dika.

Skup je namijenjen gospodarstvenicima, odvjetnicima, bilježnicima i svima koji su zainteresirani za rješavanje sporova arbitražom i mirenjem.

Mjesto i vrijeme: Županijska komora Pula u 11 sati

Kontakt: Županijska komora Pula (Koraljka Vitasović)