Sjednica Nadzornog odbora Croatia osiguranja

U utorak, 22.veljače 2011. godine u prostorijama Generalne direkcije Croatia osiguranja d.d.održana je sjednica Nadzornog odbora Croatia osiguranja d.d. Nadzorni odborprimio je na znanje Informaciju o poslovanju Društva za razdoblje I-XII/2010.godine i dao suglasnost za Plan poslovanja Društva za 2011. godinu.

Dana jesuglasnost za Godišnji plan rada unutarnje revizije za 2011. godinu te naStrateški plan unutarnje revizije za razdoblje od 2011. – 2013. godine.

Također,Nadzorni odbor dao je suglasnost na Odluke o opozivu i izboru članova organadruštava članica Grupe Croatia osiguranje.

SjednicuNadzornog odbora vodio je predsjednik NO Nikola Mijatović, uz nazočnostčlanova: Nataša Duspara, Josip Zaher, Ante Obuljen i Miroslav Hrašćanec.Također, prisutni su bili predsjednik Uprave Croatia osiguranja Zdravko Zrinušić i članica Uprave Silvana Ivančić.