Sigurnost u prometu 2011 - tehnička ispravnost vozila - utjecaj na sigurnost cestovnog prometa

Na okruglom stolu pod nazivom Sigurnost u prometu 2011 - tehničkaispravnost vozila - utjecaj na sigurnost cestovnog prometa, održanom 24.veljače u Zagrebu, sudjelovali su renomirani stručnjaci sa područja prometa,kao i predstavnici Centra za vozila Hrvatske (CVH), Hrvatskog autokluba (HAK),Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO), Ravnateljstvo policije (MUP) i mnogidrugi. Uvodno se nazočnima obratio DavorLisičin predsjednik udruge Sigurnost u prometu, koja je i organizator skupa.

Broj poginulih u prometu smanjiose s 1360 u 1990. godini, na 426 u 2010., rekao je Ante Hari Rako, VoditeljOdsjeka za tehničke preglede i vozačke ispite (MUP). Time je ujedno i ostvarencilj desetogodišnjeg Nacionalnog programa, da se broj poginuli smanji ispod 10na sto tisuća stanovnika. U sljedećem desetogodišnjem programu cilj je prepolovitibroj poginulih na sadašnje stanje.

U Hrvatskoj ima oko 150 stanicaza tehnički pregled (STP). Riječ je o sustavu koji je zaštićen, kao ne bidolazilo do neujednačenih kriterija i nelojalne konkurencije.

Broj vozila u zadnji 20 godinaudvostručio se, rekao je Goran Pejić, direktor tehničkog sektora CVH. Postotakneispravnih vozila na tehničkim pregledima u razdoblju 1991-2003. iznosio je20-30 posto. Zbog ekotesta porastao je u 2004. na 35 posto. Od 2007. udiotehnički neispravnih vozila smanjen je na 21 posto.

Igor Šiško, rukovoditelj Sektoraza vozila u HAK-u upoznao je sudionike s djelatnošću HAK-a, koji vrši stručninadzor nad stanicama za tehnički pregled (STP). Redovni nadzor vrši se dva putagodišnje i o tome podnosi izvješće MUP-u, koji na temelju toga, kao i vlastitihsaznanja, poduzima potrebne korake.

Hrvoje Pauković, direktor HUO-a, usvom je izlaganju iznio podataka da čak 300 tisuća vlasnika vozila godišnje neizvrši tehnički pregled i neosigura svoje vozilo na vrijeme, zbog čega setroškovi prevaljuju na one vlasnike vozila koji na vrijeme podmiruju svojeobveze. Pojasnio je, pritom, da je redovito oko 150 tisuća neregistriranih ineosiguranih vozila.

Pauković predlaže i rješenje ismatra da Hrvatska mora problem neosiguranih vozila postaviti kao jedno odprioritetnih pitanja i upotrijebiti sva raspoloživa sredstva na suzbijanjutakve pojave, koja ugrožava ljudske živote i nanosi velike financijske gubitke,a može predstavljati i smetnju ulasku Hrvatske u EU. Potom je iznio podatke ostanju neregistriranih vozila u drugim europskim zemljama. Kod razvijenijihzemalja taj je postotak manji od dva posto, a kod ostalih kreće se i do 10, pai više posto.

Na kraju je Davor Lisičin, iznioprijedloge zaključaka i mjera koje treba poduzeti. Sudionicima okruglog stoladat je rok u kojemu mogu dati svoje primjedbe na predložene mjere, koje ćepotom biti predstavljene javnosti.(MK)