Seminari i radionice o implementaciji Solventnosti II direktivi i provođenju QIS studije

U organizaciji Hrvatskog ureda za osiguranje, 12. listopada započinje prvi u nizu od  4 seminara odnosno radionice, koje imaju za cilj olakšati svim društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje provođenje QIS studije sukladno pozivu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i dosadašnjim aktivnostima Radne grupe za adekvatnost i solventnost kapitala – Solvency II (HANFA-HUO-HAD).

Na temu implementacije Solvency II direktive i provođenja QIS studije do kraja godine održat de se četiri seminara:

·  VREDNOVANJE IMOVINE, TEHNIČKIH PRIČUVA I OSTALIH OBVEZA PO ZAHTJEVIMA SOLVENCY II  - 12. listopada 2011.

·  UPRAVLJANJE OSIGURATELJNIM RIZICIMA U OKVIRU SOLVENCY II: IZRAČUN SCR-A ZA MODULE PREUZETOG RIZIKA ŽIVOTNOG I NEŽIVOTNOG OSIGURANJA (predviđeno za 9. studeni 2011.),

·  UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM RIZICIMA U OKVIRU SOLVENCY II: IZRAČUN SCR-A ZA MODULE TRŽIŠNOG RIZIKA, RIZIKA NEISPUNJENJA OBVEZA DRUGE UGOVORENE STRANE I RIZIKA NEMATERIJALNE IMOVINE (studeni 2011.) te

·  UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZICIMA U OKVIRU SOLVENCY II (prosinac 2011.).

Prvi seminar i radionica VREDNOVANJE IMOVINE, TEHNIČKIH PRIČUVA I OSTALIH OBVEZA PO ZAHTJEVIMA SOLVENCY II (Valuation of assets, tehnical provisions and other liabilities under Solvency II) održat de se u Zagrebu, u srijedu 12. listopada 2011.godine.

O temi seminara govorit de Valentina Car iz Grawe Hrvatska d.d. te Marissa Krenn i Christiane Riel-Kinzer iz Grazer Wechselseitige Versicherung AG. Seminar će se održati u zagrebačkom hotelu International, Miramarska 24, s početkom u 9 sati.