SEMINARI - „Uvod u korporativnu sigurnost, krizni menadžment i prevencija terorizma“

Uorganizaciji Hrvatske gospodarske komore održat će se niz stručnih predavanja iseminara u razdoblju od 7. ožujka do 17 . svibnja pod nazivom „Uvod  ukorporativnu sigurnost, krizni menadžment i prevencija terorizma“. Predavanja iseminari namijenjeni gospodarstvenicima održat će se u županijskim komorama. Svrhaje seminara podizanje svijesti trgovačkih društava o potrebi implementacijemjera korporacijske sigurnosti i kriznog menadžmenta, te prevencije terorizma.Korporativna sigurnost, management poslovnim informacijama (businessintelligence), krizni menadžment, IT zaštita  i standardizirane sigurnosneprocedure, resursi su bez kojih je poslovanje u suvremenom poslovnom okruženjunemoguće.