Seminar: Vještina pisanja i pravopis

Utorak – petak,  11.-14.9.2012.  od 17,30 do 20,30 Predavač: dr. sc. Marko Alerić, docent na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta

Svrha je seminara unaprijediti pisanu komunikaciju kod sudionika seminara i upozoriti na najčešće pogreške u pisanoj komunikaciji te upoznati polaznike s važnošću poznavanja jezičnih i pravopisnih pravila za ovladavanje jezičnom djelatnošću pisanja.

Namijenjen je svima koji u radu u pisanom obliku komuniciraju s medijima, poslovnim partnerima, klijentima, novinarima, urednicima, svima koji žele unaprijediti vještinu pisanja, svima koji žele podići razinu jezične kulture.

Kontakt:

Ivana Radoš

Mapa znanja d.o.o. Ede Murtića 6, 10000 Zagreb,

Tel.:  01/663-6462,  Mob.:098/877-710, 091/2311-323

ivana@mapaznanja.hr