Seminar: Sprječavanje pranja novca

četvrtak, 29.10.2013. od 9 do 14 h

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisao je obvezu redovitog godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe svih djelatnika koji obavljaju zadaće na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma.

Polaznici edukacije dobit će potvrdu koja se izdaje kao dokaz obavljenog stručnog osposobljavanja i izobrazbe za 2013. godinu.

Seminar je namijenjen menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje, svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne i porezne politike društva, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga.

Predavač je Ksenija Kramar dipl. oec., ovlaštena porezna savjetnica i ovlašteni revizor. Osnivač je društva Kramar Porezno Savjetovanje j.t.d. Zagreb. Posjeduje zvanja i certifikate ovlaštenog poreznog savjetnika, ovlaštenog revizora, ovlaštenog internog revizora, ovlaštenog računovodstvenog forenzičara te ovlaštenog računovođe. Koautor je i predavač na poslovnom učilištu Experta u okviru programa jednogodišnjeg stručnog usavršavanja Porezni specijalist iz poreznih predmeta i revizije.

Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kontakt: Mapa znanja d.o.o., Ede Murtića 6, 10000 Zagreb | e-mail: info@mapaznanja.hr

T: 01/889-5305 | Hitne intervencije: 091/2311-323